Sigmar Vriesde

Als cultureel ondernemer heeft Sigmar Vriesde zich ingezet voor de "verkleuring" van het culturele landschap van Nederland en Rotterdam specifiek. Naast de vele urban projecten, festivals en evenementen die Vriesde heeft georganiseerd, heeft hij ook veel kennis en werkervaring in het buitenland opgedaan, met name in de visuele (beeld) cultuur en performing arts. Hoofddoelstelling daarbij was om te zorgen dat zogenaamde onbereikbare doelgroepen hun eigen kunst- en cultuurbeleving in de reguliere podia tot uiting konden brengen. Daarbij staan kennismaking, verbinding en inspiratie, centraal. Hierbij komen duurzame relaties tot stand tussen podia/ instellingen, doelgroepen en de zelforganisaties en levert hij een bijdrage aan vraagstukken rondom representatie, inclusiviteit en identiteit. In 2015/2016 is hij werkzaam geweest bij de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur waar hij zich bezighield met een van de beleidsspeerpunten van de wethouder; cultureel diversiteit in het aanbod van het Rotterdamse bestel.