Daan van der Bruggen

Als mede-oprichter, later programmaleider en tegenwoordig directeur van Musicon in Den Haag draag ik sinds de jaren 90 actief bij aan de diversificatie van het Nederlandse culturele landschap. Mijn wortels liggen in de rock en popmuziek en ik heb ooit een opleiding voor geluidstechniek afgerond, maar een belangrijk deel van mijn professionele carriere lag in de ontwikkeling van de lokale urban- en straatcultuur en cultuurparticipatie. Tegenwoordig ben ik ook betrokken bij jazz- en wereldmuziekprogramma's. Mijn jaren van adviseurschap bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en bestuurslidmaatschap van de Kunstenbond hebben mij, naast een lokaal, ook een regionaal en landelijk overzicht en inzicht gegeven. Ik kijk er naar uit deze verworvenheden in te mogen zetten in het belang van de sector.