programma internationale promotie

Met het programma internationale promotie ondersteunt het Fonds Podiumkunsten gezelschappen en ensembles die een volgende stap willen zetten in hun internationale positionering. Het programma biedt Nederlandse podiumkunstinstellingen met internationale ambities de kans om te werken aan de ontwikkeling en uitvoering van een strategisch plan voor marktverkenning en marktverruiming in het buitenland.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.

Wie komt voor het programma in aanmerking?

Het programma internationale promotie is bedoeld voor producerende instellingen die gevestigd zijn in Nederland, rechtspersoonlijkheid hebben en artistiek-inhoudelijk actief zijn in de podiumkunsten.

Instellingen die niet in aanmerking komen:

  • Ontvangen reeds een instellingssubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
  • Zijn actief op het gebied van popmuziek (inclusief dance en hiphop). Kijk voor regelingen op het gebied van internationale promotie van Nederlandse popmuziek op de website van Dutch Music Export;
  • Ontvangen reeds een subsidie binnen het programma Fast Forward.

Beoordelingscriteria

Aanmeldingen in de eerste fase worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • Het werk van de producerende instelling heeft voldoende potentie om zich zowel artistiek als zakelijk internationaal te kunnen positioneren;
  • De instelling is financieel en operationeel voldoende in staat om in continuïteit (minimaal twee aaneengesloten seizoenen) producties te realiseren.

Een onafhankelijke adviescommissie selecteert uit de aanmeldingen een aantal instellingen dat wordt uitgenodigd om een Engelstalig projectplan met begroting in te dienen. Deze aanvragen in de tweede fase worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Internationale potentie
  • Ambitie
  • Haalbaarheid

Waar kan deze subsidie voor worden ingezet?

Het subsidiebedrag kan worden ingezet om een internationaal promotieplan te ontwikkelen en uit te voeren, over een periode van maximaal twee jaar.

De subsidie kan bijvoorbeeld worden besteed aan de verkenning van buitenlandse markten, de ontwikkeling van een marketingplan of de gerichte benadering van buitenlandse programmeurs en festivals.

Beschikbare bedragen

De maximale bijdrage is € 50.000 voor twee jaar. Deze ronde is er een totaalbudget van € 600.000 beschikbaar.

Aanmelden voor het programma internationale promotie

De aanmeldingen voor het programma internationale promotie zijn inmiddels gesloten.

Meer informatie over het programma vind je op wetten.overheid.nl en in de toelichting onderaan de pagina.

Wanneer hoor ik iets?

De uitkomsten van de aanmeldingen in de eerste fase worden eind juni 2022 verzonden.

Als je aanvraag wordt toegelaten tot de tweede fase ontvang je een verzoek om het plan verder uit te werken. Hiervoor heb je drie weken de tijd: de deadline voor de uitgewerkte plannen is 24 augustus 2022.

Het besluit over de tweede fase verzenden we uiterlijk op 25 oktober 2022.

Contact

Het programma internationale promotie wordt uitgevoerd door Fondsinitiatief Dutch Performing Arts.

Vraag je voor het eerst subsidie aan bij het Fonds Podiumkunsten, twijfel je of je in aanmerking komt voor het programma of heb je andere vragen? Je kunt bij ons terecht via internationalepromotie@fondspodiumkunsten.nl.
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Carolijn van der Sanden
Carolijn van der Sanden
Subsidieconsulent, contactpersoon voor het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk
070-7072714
@ c.sanden@fondspodiumkunsten.nl
Anja Krans
Anja Krans
Programmamanager
070-7072725
@ a.krans@performingartsfund.nl
Bas Pauw
Bas Pauw
Programmamanager
070-7072756
@ b.pauw@performingartsfund.nl
Annemieke Keurentjes
Annemieke Keurentjes
Secretaris internationalisering
070-7072750
@ a.keurentjes@fondspodiumkunsten.nl
Claire Philips
Claire Philips
Subsidieconsulent
070-7072753
@ c.philips@fondspodiumkunsten.nl
Robin Zijlstra
Robin Zijlstra
Subsidiecoördinatie
070-7072712
@ r.zijlstra@fondspodiumkunsten.nl
Suzanne Jansen
Suzanne Jansen
Subsidieconsulent
070-7072716
@ s.jansen@fondspodiumkunsten.nl
Saskia Driessen
Saskia Driessen
Subsidieconsulent
070-7072732
@ sa.driessen@fondspodiumkunsten.nl
Marian Bronsveld
Marian Bronsveld
Bureaumedewerker
070-7072706
@ m.bronsveld@fondspodiumkunsten.nl