opdracht compositie of libretto

Subsidies voor het geven van een opdracht om een compositie of een libretto te schrijven, hebben als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.

> Go here for information in English

UITERSTE INDIENDATUM

26
jul '23
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een instelling die een compositie of libretto wil laten maken door een specifieke muziekauteur, kan een subsidie opdracht compositie of libretto aanvragen. Wilt u als individuele muziekauteur subsidie aanvragen (en niet namens een instelling) dan kunt u een werkbijdrage muziekauteur aanvragen.

NB Wanneer in het kader van een productiesubsidie ook één of meer nieuwe composities of libretto’s worden gemaakt, kan daarvoor aanvullend een bedrag worden aangevraagd van maximaal 25.000 euro. Het is af te raden om dan een aparte aanvraag voor het verlenen van een opdracht aan te vragen; het opnemen van dit onderdeel in de aanvraag voor de productiesubsidie volstaat.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Motivering van de keuze voor de muziekauteur voor deze opdracht
  • Publieksbereik
  • Betekenis van het resultaat van de activiteiten voor de podiumkunsten in Nederland

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Subsidieaanvragen voor de regeling opdracht compositie of libretto worden in twee rondes per jaar behandeld. De indiendata staan bovenaan deze pagina. U kunt voor maximaal drie werken per jaar een aanvraag indienen.

Om subsidie aan te vragen heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord, dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg vóór het invullen van het aanvraagformulier eerst de toelichting en richtlijnen onderaan deze pagina.

NB Na het inloggen op Mijn Fonds kiest u voor 'Voer nieuwe aanvraag in'. Uit de lijst van mogelijke regelingen kiest u 'Opdracht compositie of libretto'. Daarna maakt u de keus of u wilt aanvragen voor een 'Opdracht compositie of libretto' of voor een 'Reeks opdrachten'. Vervolgens opent zich het juiste aanvraagformulier.

Tweede aanvraag niet meer mogelijk, beoordeling conceptaanvragen blijft

Vanaf 2021 is de mogelijkheid vervallen om een afgewezen aanvraag opnieuw in te dienen. Door het sterk gegroeide aantal aanvragen dat een tweede keer werd ingediend, werd het aantal aanvragen dat direct de eerste keer werd gehonoreerd lager.

U kunt een conceptaanvraag voorleggen aan onze subsidieconsulenten voordat u uw aanvraag definitief indient. Wij kunnen u dan advies geven over uw aanvraag.

Conceptaanvragen worden tot uiterlijk drie weken voor de deadline beoordeeld. Wilt u hier gebruik van maken? Mail de conceptaanvraag dan naar compositie@fondspodiumkunsten.nl.

Beschikbare bedragen

Voor de regeling opdracht compositie of libretto is in 2023 per ronde 237.500 euro beschikbaar.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in § 3 over de opdracht compositie of libretto van de deelregeling composities en libretto's op wetten.overheid.nl.

Honorariumtabel

De richtlijnen van de honoraria voor compositie-opdrachten staan op deze pagina.

De richtlijnen van de honoraria voor libretto-opdrachten staan in dit PDF-bestand.

Contact

Bel gerust als u vragen heeft of twijfelt of u in aanmerking komt voor deze subsidie: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Anjali Goeptar
Anjali Goeptar
Bureaumedewerker
070-7072752
@ a.goeptar@fondspodiumkunsten.nl
Devika Arjun
Devika Arjun
Subsidieconsulent
070-7072755
@ d.arjun@fondspodiumkunsten.nl
Ron Ford
Ron Ford
Secretaris compositie
070-7072791
@ r.ford@fondspodiumkunsten.nl
Leo Dijsselbloem
Leo Dijsselbloem
Subsidieconsulent
070-7072748
@ l.dijsselbloem@fondspodiumkunsten.nl
Foto: © Stichting Noorderklank
Foto: © Stichting Noorderklank
De Klacht van de Vrede | Kamerkoor Capella Brabant
De Klacht van de Vrede | Kamerkoor Capella Brabant
Foto: Gabriëlle Barros Martins
Foto: Gabriëlle Barros Martins
Foto: Brendon Heinst
Foto: Brendon Heinst

Obscure Atlas


Dutch Golden Collection

Foto: DigiDaan
Foto: DigiDaan

Before/After


Asko|Schönberg

Lustrumconcerten ESMG Quadrivium


Eindhovens Studenten Muziek Gezelschap Quadrivium

Ben van Gelder: Paradís


BIMHUIS en Ben van Gelder

Foto: Guido Pijpers
Foto: Guido Pijpers

Mozart Forever


Rotterdams Philharmonisch Orkest

Foto: Maurice Haak & Jenny Audring
Foto: Maurice Haak & Jenny Audring

Joey Roukens/Rubens kwartet


Stichting Rubens Kwartet

Foto: W.E. Fenker
Foto: W.E. Fenker

How to Live a Life - Peter Adriaansz


Stichting Ensemble Klang en Peter Adriaansz