over het fonds


Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, theater, muziektheater, dans en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst en heeft een grote verantwoordelijkheid in het stimuleren van dynamiek en vernieuwing binnen de podiumkunsten.

Onze organisatie zet zich in voor een levendig podiumkunstklimaat, dat zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt en midden in de samenleving staat. Dat alles met oog voor uiteenlopende perspectieven en kunstenaars en uitvoerenden uit diverse genres.

Het Fonds biedt meerjarige ondersteuning, diverse programmerings- en productiesubsidies, individuele bijdragen en programma’s om nieuwe initiatieven te stimuleren. Ook organiseren we verschillende podiumkunstenprijzen en houden we ons bezig met de internationale promotie van de Nederlandse podiumkunsten.

De organisatie bestaat uit ruim 60 vaste medewerkers en een omvangrijke pool van externe adviseurs.