Buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland

Deze subsidie is voor het programmeren van bijzondere buitenlandse voorstellingen en concerten in Nederland. Het doel is om de internationale kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten in Nederland te stimuleren en bij te dragen aan het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor.

uiterste indiendatum

18
sep. 24
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen
Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?
Podia of festivals kunnen een aanvraag indienen voor de subsidie Buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland. De aanvrager moet een in Nederland gevestigde rechtspersoon zijn.

Beoordelingscriteria
Aanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:

  • Artistieke kwaliteit;
  • Ondernemerschap;
  • Bijdrage aan het Internationaal cultuurbeleid;
  • Bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland.

Wat is de hoogte van het subsidiebedrag?
Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de reis- en transportkosten voor de betreffende voorstelling(en) of concert(en).

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?
Aanvragen voor de subsidie Buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland worden vier keer per jaar behandeld. De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt mag niet eerder aanvangen dan vier maanden na de uiterste indiendatum.

Om subsidie aan te vragen heeft u een account nodig. Heeft u al een account, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen account, dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg vóór het invullen van het aanvraagformulier eerst de toelichting en richtlijnen onderaan deze pagina.

Beschikbare bedragen
Voor de regelingen Buitenlandse voorstellingen en concerten in Nederland, Grants for Dutch Presentations Abroad en Internationale coproducties is per ronde een gezamenlijk budget van 267.500 euro beschikbaar.

Regeling
De officiële regeling vindt u in § 3 van de deelregeling internationaliseringssubsidies op wetten.overheid.nl.

Conceptaanvragen
U kunt een conceptaanvraag aan ons voorleggen voordat u een aanvraag definitief indient. We kunnen u dan advies geven over uw aanvraag.

Conceptaanvragen worden tot uiterlijk drie weken voor de deadline beoordeeld. Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken? Mail de conceptaanvraag dan naar internationalisering@fondspodiumkunsten.nl.

Contact
Heeft u vragen? Mail ons via internationalisering@fondspodiumkunsten.nl of bel 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).

Richtlijnen: Buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland

Toelichting (kijk onder 2b)

Voorbeeld: beknopt inhoudelijk verslag

Marian Bronsveld
Marian Bronsveld
Bureaumedewerker
070-7072706
@ m.bronsveld@fondspodiumkunsten.nl
Annemieke Keurentjes
Annemieke Keurentjes
Secretaris internationalisering
070-7072750
@ a.keurentjes@fondspodiumkunsten.nl
Ferida Yildiz
Ferida Yildiz
Subsidieconsulent
070-7072783
@ f.yildiz@fondspodiumkunsten.nl
Foto: Bas de Brouwer
Foto: Bas de Brouwer
Foto: Elizabeth Gohr
Foto: Elizabeth Gohr
pro.1543.fotojelmerdehaas.webp

Le guess who? 2017


Le Guess Who

pro.1462.generativeurbanlandscapei.webp

FIBER Festival 2017


FIBER Festival

Foto: Matthias Heyde
Foto: Matthias Heyde

Human Requiem


Concert- en Congresgebouw De Doelen

pro.1088.itsfestival2014web.webp

Its Festival 2014


Its Festival

The Sound of Silence - Alvis Hermanis
The Sound of Silence - Alvis Hermanis

Brandstichter 2013: Alvis Hermanis


Stadsschouwburg Amsterdam in Stadsschouwburg Amsterdam