buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland

Deze subsidie is voor het programmeren van bijzondere buitenlandse voorstellingen en concerten in Nederland. Het doel is om de internationale kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten in Nederland te stimuleren en bij te dragen aan het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor.

UITERSTE INDIENDATA

31
mrt '21
07
jul '21
15
sep '21
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Podia of festivals kunnen een aanvraag indienen voor subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland. De aanvrager moet een in Nederland gevestigde rechtspersoon zijn.

Beoordelingscriteria

Alle aanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:
  • artistieke kwaliteit
  • ondernemerschap
  • bijdrage aan het internationaal cultuurbeleid
  • bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland

Wat is de hoogte van het subsidiebedrag?

Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de reis- en transportkosten voor de betreffende voorstelling(en) of concert(en).

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen voor subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland worden vier keer per jaar behandeld. De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt, mag niet eerder aanvangen dan vier maanden na de uiterste indiendatum.
Let op: Vanaf 2021 vervalt de mogelijkheid om een afgewezen aanvraag opnieuw in te dienen. U kunt uw conceptaanvraag voorleggen aan onze subsidieconsulenten vóór het indienen.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

Beschikbare bedragen

Voor internationalisering is in 2020 per ronde € 162.500 beschikbaar. Hieronder vallen 2 subsidies: internationale uitwisselingsprojecten en buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland.

Regeling

De officiële regeling kunt u bekijken op wetten.nl Het gaat om § 3 van de deelregeling internationaliseringssubsidies. De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Marian Bronsveld
Marian Bronsveld
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Jochem van Oortmerssen
Jochem van Oortmerssen
Foto: Bas de Brouwer
Foto: Bas de Brouwer
Foto: Elizabeth Gohr
Foto: Elizabeth Gohr

Le guess who? 2017


Le Guess Who

FIBER Festival 2017


FIBER Festival

Foto: Matthias Heyde
Foto: Matthias Heyde

Human Requiem


Concert- en Congresgebouw De Doelen

Its Festival 2014


Its Festival

The Sound of Silence - Alvis Hermanis
The Sound of Silence - Alvis Hermanis

Brandstichter 2013: Alvis Hermanis


Stadsschouwburg Amsterdam in Stadsschouwburg Amsterdam