buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland

Deze subsidie is voor het programmeren van bijzondere buitenlandse voorstellingen en concerten in Nederland. Het doel is om de internationale kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten in Nederland te stimuleren en bij te dragen aan het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor.

UITERSTE INDIENDATA

29
mrt '23
05
jul '23
20
sep '23
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Podia of festivals kunnen een aanvraag indienen voor subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland. De aanvrager moet een in Nederland gevestigde rechtspersoon zijn.

Beoordelingscriteria

Alle aanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:

  • Artistieke kwaliteit
  • Ondernemerschap
  • Bijdrage aan het internationaal cultuurbeleid
  • Bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland

Wat is de hoogte van het subsidiebedrag?

Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de reis- en transportkosten voor de betreffende voorstelling(en) of concert(en).

Noodzakelijke kosten voor het uitvoeren van testen in het kader van internationale mobiliteit zijn momenteel ook subsidiabel. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten offertes voor deze kosten worden meegestuurd bij de aanvraag. U kunt gebruik maken van de uploadmogelijkheid in het aanvraagformulier voor het insturen van offertes voor reis-, transport en visakosten.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen voor subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland worden vier keer per jaar behandeld. De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt, mag niet eerder aanvangen dan vier maanden na de uiterste indiendatum.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

Tweede aanvraag niet meer mogelijk, beoordeling concept aanvragen blijft

Vanaf 2021 is de mogelijkheid vervallen om een afgewezen aanvraag opnieuw in te dienen. Door het sterk gegroeide aantal aanvragen dat een tweede keer werd ingediend, werd het aantal aanvragen dat direct de eerste keer wordt gehonoreerd lager. U kunt uw conceptaanvraag voorleggen aan onze subsidieconsulenten vóór het indienen. Wij kunnen u dan advies geven over de aanvraag, die u van plan bent in te dienen. Wij kunnen concept aanvragen tot uiterlijk drie weken voor de deadline beoordelen. Wilt u hier gebruik van maken? Mail de conceptaanvraag dan naar internationalisering@fondspodiumkunsten.nl

Beschikbare bedragen

Voor de regelingen Buitenlandse voorstellingen en concerten in Nederland, Grants for Dutch Presentations Abroad en Internationale coproducties gezamenlijk is per ronde een budget van 255.000 euro beschikbaar.

Regeling

De officiële regeling kunt u bekijken op wetten.nl Het gaat om § 3 van de deelregeling internationaliseringssubsidies. De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Marian Bronsveld
Marian Bronsveld
Bureaumedewerker
070-7072706
@ m.bronsveld@fondspodiumkunsten.nl
Saskia Driessen
Saskia Driessen
Subsidieconsulent
070-7072732
@ sa.driessen@fondspodiumkunsten.nl
Carolijn van der Sanden
Carolijn van der Sanden
Subsidieconsulent, contactpersoon voor het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk
070-7072714
@ c.sanden@fondspodiumkunsten.nl
Annemieke Keurentjes
Annemieke Keurentjes
Secretaris internationalisering
070-7072750
@ a.keurentjes@fondspodiumkunsten.nl
Bas Pauw
Bas Pauw
Programmamanager internationalisering
070-7072756
@ b.pauw@performingartsfund.nl
Anja Krans
Anja Krans
Programmamanager internationalisering
070-7072725
@ a.krans@performingartsfund.nl
Suzanne Jansen
Suzanne Jansen
Subsidieconsulent
070-7072716
@ s.jansen@fondspodiumkunsten.nl
Robin Zijlstra
Robin Zijlstra
Subsidiecoördinator
070-7072712
@ r.zijlstra@fondspodiumkunsten.nl
Foto: Bas de Brouwer
Foto: Bas de Brouwer
Foto: Elizabeth Gohr
Foto: Elizabeth Gohr

Le guess who? 2017


Le Guess Who

FIBER Festival 2017


FIBER Festival

Foto: Matthias Heyde
Foto: Matthias Heyde

Human Requiem


Concert- en Congresgebouw De Doelen

Its Festival 2014


Its Festival

The Sound of Silence - Alvis Hermanis
The Sound of Silence - Alvis Hermanis

Brandstichter 2013: Alvis Hermanis


Stadsschouwburg Amsterdam in Stadsschouwburg Amsterdam