Meerjarige festivalsubsidies 2025-2028

De meerjarige festivalregeling 2025-2028 ondersteunt festivalorganisaties bij de presentatie en ontwikkeling van actuele en onderscheidende podiumkunst gespreid over Nederland en de aansluiting daarvan bij een breed publiek. Zo bieden we ruimte aan een diversiteit aan genres, generaties en stemmen.

uiterste indiendata

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.
Twee bijdragen
Een meerjarige festivalsubsidie kan bestaan uit een programmeringsbijdrage en een aanvullende organisatiebijdrage. Als festival vraag je in de eerste plaats een programmeringsbijdrage aan. Daarnaast kan je in je aanvraag aangeven dat je in aanmerking wil komen voor een organisatiebijdrage.

Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Je kunt een programmeringsbijdrage aanvragen als jouw organisatie:

 • Primair gericht is op het organiseren van een festival op het gebied van professionele podiumkunsten in Nederland in de periode 2025-2028;
 • Rechtspersoonlijkheid bezit en geen winstoogmerk heeft;
 • Een festival organiseert dat minimaal eens per twee jaar plaatsvindt en al twee keer eerder heeft plaatsgevonden;
 • In de jaren 2022 en 2023 gemiddeld minimaal 50.000 euro aan programmeringskosten per festivaleditie heeft gemaakt (informatie over uitzonderingen vind je in de regeling);
 • De Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie toepast.

Je kunt een organisatiebijdrage aanvragen als jouw organisatie:

 • Artistieke en zakelijke verantwoordelijkheden bij verschillende personen belegd heeft;
 • Bij de laatste twee festivaledities jaarlijks gemiddelde totale kosten van minimaal 500.000 euro heeft gemaakt;
 • Bij de laatste twee festivaledities jaarlijks een gemiddelde totale bijdrage van minimaal 100.000 euro van gemeente(n) of provincie(s) heeft ontvangen.

Je kunt geen subsidie aanvragen als het organiseren van een concours de primaire activiteit is (een concours mag wel onderdeel zijn van de activiteiten).

De subsidie wordt geweigerd als het festival voor de jaren 2025-2028 wordt opgenomen in de culturele basisinfrastructuur (BIS) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De subsidie kan worden geweigerd als voor de kernactiviteit een meerjarige productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten of een meerjarige subsidie van een ander Rijkscultuurfonds wordt verleend.

De volledige subsidievereisten vind je hier.

Waarvoor kan worden aangevraagd?
De programmeringsbijdrage is bedoeld voor kosten die te maken hebben met de programmering, waaronder uitkoopsommen, honoraria, gages, auteursrechten en commissiekosten. Met de subsidie kan ook worden geïnvesteerd in het festivalaanbod via opdrachten en coproducties. De hoogte van de programmeringsbijdrage is afhankelijk van de programmeringskosten.

Een organisatiebijdrage kan worden ingezet voor overige kosten die bij het organiseren van een festival komen kijken.

Beoordeling per landsdeel
De regeling is gericht op festivals uit het hele land en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aanvragen worden daarom per landsdeel beoordeeld.

Elk landsdeel kent een eigen adviescommissie en subsidiebudget. Naast algemene leden zijn er commissieleden die geworteld zijn in de lokale en regionale culturele infrastructuur en uitgebreide kennis hebben van festivals, zowel vanuit regionaal als landelijk perspectief.

De landsdelen zijn:

 • Noord (Groningen, Friesland en Drenthe);
 • Oost (Overijssel en Gelderland);
 • Midden (Utrecht en Flevoland);
 • Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg);
 • West (Noord-Holland en Zuid-Holland);
 • Caribisch deel van het Koninkrijk (Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint Maarten).

Aanvragen voor een programmeringsbijdrage worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • Artistieke positie;
 • Publieksfunctie;
 • Inbedding.

De adviescommissie draagt een aantal festivals voor een organisatiebijdrage voor, afhankelijk van de betekenis van het festival voor de landelijke culturele infrastructuur. Om in aanmerking te kunnen komen voor een organisatiebijdrage is een positief advies voor de programmeringsbijdrage noodzakelijk.

Beschikbare bedragen
De subsidie wordt verstrekt voor een periode van vier jaar. Je kunt een programmeringsbijdrage van maximaal 130.000 euro per jaar aanvragen, afhankelijk van de programmeringskosten. Voor de organisatiebijdrage geldt een maximum van 300.000 euro per jaar. De totale bijdrage die per editie kan worden toegekend is minimaal 32.000 euro en maximaal 430.000 euro.

De jaarlijkse subsidiebudgetten voor de programmeringsbijdrage per landsdeel zijn:

 • Noord: 575.000 euro;
 • Oost: 225.000 euro;
 • Midden: 325.000 euro;
 • Zuid: 925.000 euro;
 • West: 1.075.000 euro;
 • Caribisch deel van het Koninkrijk: 130.000 euro.

Voor de organisatiebijdrage is een jaarlijks subsidiebudget van 4.020.000 euro beschikbaar.

Fair pay middelen
Op 22/12/23 is de verdeling van de extra middelen vanuit OCW voor de uitvoering van fair pay bekendgemaakt.

Aanvraag indienen
Je kunt vanaf vrijdag 1 december 2023, 9.00 uur (CET) tot en met woensdag 31 januari 2024, 23.59 uur (CET)/18.59 uur (AST) via Mijn Fonds een aanvraag indienen voor de meerjarige festivalsubsidies 2025-2028. Je hebt hiervoor een account nodig.

Heb je nog geen account? Vraag dit dan uiterlijk vijf werkdagen voor sluiting van het loket hier aan. Let op: buiten kantoortijden kunnen wij niet (technisch) ondersteunen.

Lees vóór het indienen van je aanvraag de regeling en toelichting, FAQ en richtlijnen onderaan deze pagina. In het aanvraagformulier vind je uitgebreide informatie over waar de aanvraag aan moet voldoen.

We maken de besluiten uiterlijk 26 weken na sluiting van het loket bekend.

Contact
Heb je vragen over de meerjarige festivalsubsidies 2025-2028? Mail ons via meerjarigefestivals@fondspodiumkunsten.nl of bel 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur CET).

Regeling en toelichting: meerjarige festivalsubsidies 2025-2028

FAQ: meerjarige festivalsubsidies 2025-2028

Richtlijnen: meerjarige festivalsubsidies 2025-2028

Daan Crone
Daan Crone
Subsidieconsulent
070-7072721
@ d.crone@fondspodiumkunsten.nl
Eva Huisman
Eva Huisman
Subsidieconsulent
070-7072747
@ e.huisman@fondspodiumkunsten.nl
Anne-Wil Huisman
Anne-Wil Huisman
Subsidieconsulent
070-7072738
@ aw.huisman@fondspodiumkunsten.nl
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Secretaris podia en festivals
070-7072739
@ j.sprengers@fondspodiumkunsten.nl
Kaajal Bachoe
Kaajal Bachoe
Subsidieconsulent, contactpersoon voor het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk
070-7072741
@ k.bachoe@fondspodiumkunsten.nl
Karlijn Profijt
Karlijn Profijt
Subsidiecoördinator
070-7072754
@ k.profijt@fondspodiumkunsten.nl
Micha Monnereau
Micha Monnereau
Bureaumedewerker
070-7072720
@ m.monnereau@fondspodiumkunsten.nl
Steffi Blonk
Steffi Blonk
Subsidieconsulent
070-7072781
@ s.blonk@fondspodiumkunsten.nl