nieuwe makers

Subsidie voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?


Producerende instellingen, podia en festivals (ook reeds gesubsidieerde) kunnen een aanvraag doen voor een maker of collectief van makers die nog niet zo lang actief zijn. Samenwerkingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld tussen een gezelschap en een podium of tussen een binnenlandse en een buitenlandse partij.

De maker is eindverantwoordelijk voor de voorstelling en er moeten meerdere producties tot stand komen. Instellingen die reeds een subsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Beoordelingscriteria


Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Motivering van de beoogde samenwerking tussen de aanvrager en de maker(s)
  • Ondernemerschap
  • Verwachte bijdrage aan de ontwikkeling van de maker(s)
  • Bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?


Aanvragen worden in twee rondes per jaar behandeld. De indiendata staan bovenaan deze pagina. U kunt per ronde maximaal drie aanvragen per organisatie indienen.

De procedure bestaat uit twee fases. In de eerste fase dient u een beknopt plan in, waarna u wordt uitgenodigd voor een gesprek met de adviescommissie. Op basis van het gesprek en het plan adviseert de commissie welke aanvragers worden uitgenodigd om hun plan verder uit te werken tijdens de tweede fase. De andere aanvragers ontvangen na de eerste fase een afwijzing, vergezeld van het onderbouwde commissieadvies.

Om subsidie aan te vragen heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord, dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg vóór het indienen van een aanvraag de toelichting en richtlijnen onderaan deze pagina.

Heeft u niet eerder subsidie bij het Fonds Podiumkunsten aangevraagd? Dan adviseren we u contact op te nemen met het Fonds om in overleg te bekijken of u een subsidieaanvraag kunt doen.

Data tweede ronde 2023


Binnen twee weken na de deadline ontvangt u een uitnodigingsbrief voor het gesprek met de commissie, tenzij uw aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet. De gesprekken met de commissie in de eerste fase worden in de volgende periode gevoerd: van 13 september tot en met 26 september 2023.

Let op: het is niet mogelijk het gesprek te voeren op een andere dan de toegewezen datum en tijdstip. Wij verzoeken u alvast rekening te houden met een gesprek in de bovenstaande periode. De gesprekken zullen bij het Fonds Podiumkunsten plaatsvinden.

De uitkomsten van de eerste fase worden uiterlijk op 17 oktober 2023 verzonden. Als uw aanvraag wordt toegelaten tot de tweede fase, dan ontvangt u een verzoek om uw plan verder uit te werken. Hiervoor heeft u drie weken de tijd: de deadline voor de uitgewerkte plannen is 8 november 2023. Het besluit over de tweede fase verzenden wij omstreeks 9 januari 2024.

Beschikbare bedragen


Voor de subsidie nieuwe makers is in 2023 voor alle disciplines tezamen per ronde 900.000 euro beschikbaar. Het subsidiebedrag is maximaal 80% van de subsidiabele kosten als die niet meer dan 125.000 euro zijn en maximaal 50% als die meer dan 125.000 euro zijn.

Regeling


Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in § 3 van de deelregeling projectsubsidies op wetten.overheid.nl.

Contact


Heeft u vragen? Neem contact op via 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Marianne Wijnja
Marianne Wijnja
Bureaumedewerker
070-7072708
@ m.wijnja@fondspodiumkunsten.nl
Claire Philips
Claire Philips
Subsidieconsulent
070-7072753
@ c.philips@fondspodiumkunsten.nl
Soraya Ruijg
Soraya Ruijg
Subsidiecoördinator
070-7072711
@ s.ruijg@fondspodiumkunsten.nl
Ron Visser
Ron Visser
Secretaris dans en muziektheater
070-7072730
@ r.visser@fondspodiumkunsten.nl
Woman
Woman's Work | Foto: © Loet Koreman
Foto: Dictatorship of Love | © Melanie Lemahieu
Foto: Dictatorship of Love | © Melanie Lemahieu
BallerinaBallerina - Stichting Ensemble Modelo62/Petra Strahovnik | Foto: © Joris-Jan Bos
BallerinaBallerina - Stichting Ensemble Modelo62/Petra Strahovnik | Foto: © Joris-Jan Bos
Robin Lie en Doortje Peters van Tappin-It Collective | Foto: Sjoerd Derine
Robin Lie en Doortje Peters van Tappin-It Collective | Foto: Sjoerd Derine
Foto: Mark Bolk
Foto: Mark Bolk

WRAK


ROSE stories

Foto: Oliver Leggewie
Foto: Oliver Leggewie

FEEDFORWARD


Jazz International Rotterdam en Coal Harbour

Foto
Foto's: Sjoerd Derine

Together x ALPH


Donna Chittick en Backbone

Zenuwslopend


Makershuis Tilburg

Foto: Marc Faasse
Foto: Marc Faasse

Monki - 360


TENT circustheater producties

Foto: Karolina Maruszak
Foto: Karolina Maruszak

Fanon Mixtape


Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond en Mathieu Charles

Foto: Charlotte van der Gaag
Foto: Charlotte van der Gaag

Albumpresentatie Robert Koemans


Jazz International Rotterdam

Foto: Bart Grietens
Foto: Bart Grietens

Happy Together - Espen Hjort & Mees Borgman


Espen Hjort en Het Huis Utrecht

Foto: Sjoerd Derine
Foto: Sjoerd Derine

Together


Donna Chittick en Backbone