Nieuwe makers

Subsidie voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals.

uiterste indiendatum

21
aug. 24
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen
Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?
Producerende instellingen, podia en festivals (ook reeds gesubsidieerde) kunnen een aanvraag doen voor een maker of collectief van makers die nog niet zo lang actief zijn. Samenwerkingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld tussen een gezelschap en een podium of tussen een binnenlandse en een buitenlandse partij.

De maker is eindverantwoordelijk voor de voorstelling en er moeten meerdere producties tot stand komen. Instellingen die reeds een subsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Beoordelingscriteria
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
  • Motivering van de beoogde samenwerking tussen de aanvrager en de maker(s)
  • Ondernemerschap
  • Verwachte bijdrage aan de ontwikkeling van de maker(s)
  • Bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?
Aanvragen worden in twee rondes per jaar behandeld. De indiendata staan bovenaan deze pagina. U kunt per ronde maximaal drie aanvragen per organisatie indienen.

De procedure bestaat uit twee fases. In de eerste fase dient u een beknopt plan in, waarna u wordt uitgenodigd voor een gesprek met de adviescommissie. Op basis van het gesprek en het plan adviseert de commissie welke aanvragers worden uitgenodigd om hun plan verder uit te werken tijdens de tweede fase. De andere aanvragers ontvangen na de eerste fase een afwijzing, vergezeld van het onderbouwde commissieadvies.

Om subsidie aan te vragen heeft u een account nodig. Heeft u al een account, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen account, dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg vóór het indienen van een aanvraag de toelichting en richtlijnen onderaan deze pagina.

Heeft u niet eerder subsidie bij het Fonds Podiumkunsten aangevraagd? Dan adviseren we u contact op te nemen met het Fonds om in overleg te bekijken of u een subsidieaanvraag kunt doen.

Data tweede ronde 2024
Als wij uw aanvraag in behandeling nemen, ontvangt u binnen twee weken na de deadline een uitnodigingsbrief voor het gesprek met de commissie Nieuwe makers. De gesprekken met de commissie in de eerste fase worden gevoerd tussen 12 en 26 september 2024.

Let op: het Fonds maakt een planning voor de gesprekken. Het is niet mogelijk het gesprek te voeren op een andere dan de toegewezen datum en tijdstip. Wij verzoeken u bij het indienen van de aanvraag alvast rekening te houden met een gesprek in de bovenstaande periode. De gesprekken zullen bij het Fonds Podiumkunsten plaatsvinden.

De uitkomsten van de eerste fase worden uiterlijk op 15 oktober 2024 verzonden. Als uw aanvraag wordt toegelaten tot de tweede fase, dan ontvangt u een verzoek om uw plan verder uit te werken. Hiervoor heeft u drie weken de tijd: de deadline voor de uitgewerkte plannen is uiterlijk 6 november 2024. Het besluit over de tweede fase verzenden wij omstreeks 17 december 2024.

Beschikbare bedragen
Voor de subsidie nieuwe makers is in 2024 voor alle disciplines tezamen per ronde 900.000 euro beschikbaar. Het subsidiebedrag is maximaal 80% van de subsidiabele kosten als die niet meer dan 125.000 euro zijn en maximaal 50% als die meer dan 125.000 euro zijn.

Regeling
Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in § 3 van de deelregeling projectsubsidies op wetten.overheid.nl.

Contact
Heeft u vragen? Neem contact op via 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).

Richtlijnen: regeling nieuwe makers

Toelichting: regeling nieuwe makers (kijk onder 2b)

Vragen en antwoorden: regeling nieuwe makers

Voorbeeld: beknopt inhoudelijk verslag

Controleverklaring: projectsubsidies

Marianne Wijnja
Marianne Wijnja
Bureaumedewerker
070-7072708
@ m.wijnja@fondspodiumkunsten.nl
Ron Visser
Ron Visser
Secretaris dans en muziektheater
070-7072730
@ r.visser@fondspodiumkunsten.nl
Claire Philips
Claire Philips
Subsidiecoördinator
070-7072753
@ c.philips@fondspodiumkunsten.nl
Jaïr Buisman
Jaïr Buisman
Subsidieconsulent
070-7072722
@ j.buisman@fondspodiumkunsten.nl
Tappin-It Collective - JAZZCAFÉ | Foto: © Sjoerd Derine
Tappin-It Collective - JAZZCAFÉ | Foto: © Sjoerd Derine
Woman\'s Work | Foto: © Loet Koreman
Woman's Work | Foto: © Loet Koreman
Foto: Dictatorship of Love | © Melanie Lemahieu
Foto: Dictatorship of Love | © Melanie Lemahieu
BallerinaBallerina - Stichting Ensemble Modelo62/Petra Strahovnik | Foto: © Joris-Jan Bos
BallerinaBallerina - Stichting Ensemble Modelo62/Petra Strahovnik | Foto: © Joris-Jan Bos
Robin Lie en Doortje Peters van Tappin-It Collective | Foto: Sjoerd Derine
Robin Lie en Doortje Peters van Tappin-It Collective | Foto: Sjoerd Derine
Foto: Mark Bolk
Foto: Mark Bolk

WRAK


ROSE stories

Foto: Oliver Leggewie
Foto: Oliver Leggewie

FEEDFORWARD


Jazz International Rotterdam en Coal Harbour

Foto\'s: Sjoerd Derine
Foto's: Sjoerd Derine

Together x ALPH


Donna Chittick en Backbone

pro.1990.zenuwslopend.webp

Zenuwslopend


Makershuis Tilburg

Foto: Marc Faasse
Foto: Marc Faasse

Monki - 360


TENT circustheater producties

Foto: Karolina Maruszak
Foto: Karolina Maruszak

Fanon Mixtape


Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond en Mathieu Charles

Foto: Charlotte van der Gaag
Foto: Charlotte van der Gaag

Albumpresentatie Robert Koemans


Jazz International Rotterdam

Foto: Bart Grietens
Foto: Bart Grietens

Happy Together - Espen Hjort & Mees Borgman


Espen Hjort en Het Huis Utrecht