publicaties

Jaarverslag 2017

Prikkelen, ontroeren, opwinden, uitdagen, kwellen, verleiden, intrigeren opzwepen, irriteren, provoceren en stimuleren. Dat is wat de muziekauteurs, theatertekstschrijvers, nieuwe makers, gezelschappen, ensembles, festivals en podia doen, die wij subsidiëren.

Jaarverslag 2016

In dit verslag blikken we terug op zowel het afgelopen jaar als op de cultuurplanperiode 2013-2016.

Evaluatie internationaliseringssubsidie: 7000 speelbeurten in ruim 80 verschillende landen

Het Fonds Podiumkunsten heeft de internationaliseringsregeling extern laten evalueren.

Beschikkingen meerjarige activiteitensubsidie 2017 - 2020

Bekijk de pdf van het gedrukte boekje met de adviezen van de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020.

Jaarverslag 2015

2015 was het derde jaar van onze cultuurplanperiode. Een tussenjaar, dat in het teken stond van ‘koershouden en reflecteren’.

Beleidsplan 2017– 2020

'Vitale Verbindingen' is de titel van het Beleidsplan 2017-2020.Het plan laat zien hoe we ons inzetten voor een gezonde podiumkunstensector; een die laat zien hoe vitaal de verbinding is tussen het Nederlandse publiek en hún podiumkunsten.

Tweede rapportage onderzoek meerjarige regeling

Het kwantitatieve deel van het onderzoek naar de meerjarige regeling, dat Fonds Podiumkunsten begin dit jaar over 2013 liet doen, is herhaald met de cijfers van 2014. Uit het onderzoek blijkt dat op dit vlak 2014 geen heel ander beeld geeft dan 2013.

Supplement Fonds on Tour

We vonden het belangrijk verschillende perspectieven actief te betrekken bij onze beleidsvoorbereiding. Dit supplement is de weerslag van verhitte discussies, enthousiaste pleidooien en nieuwe inzichten.

Eerste rapportage onderzoek meerjarige regeling

Het Fonds Podiumkunsten heeft zijn meerjarige regeling tegen het licht gehouden door gesprekken te voeren met alle meerjarige instellingen en een onderzoek te laten doen door de Erasmus Universiteit. Dit heeft geleid tot een rapportage.

Jaarverslag 2014

Het jaarverslag 2014 van het Fonds Podiumkunsten is gereed.

Evaluatie productie- en compositiesubsidies

Het Fonds Podiumkunsten heeft de productiesubsidies en de subsidies voor composities laten evalueren door KWINK Groep.

Dienstverlenings­onderzoek

Aanvragers ervaren het Fonds Podiumkunsten als een professionele publieke subsidieverstrekker met betrokken medewerkers en in de basis goede aanvraagprocedures.

Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 van het Fonds Podiumkunsten is gereed. Deze nieuwe cultuurperiode begon met veel, soms ingrijpende veranderingen.

Evaluatie programmeringsregeling

De programmeringsregeling van het Fonds Podiumkunsten is het afgelopen half jaar geëvalueerd door Kwink Groep. De evaluatie is nu afgerond en in zijn geheel beschikbaar.

Beschikkingen meerjarige activiteitensubsidie 2013 - 2016

Het Fonds Podiumkunsten verstrekt vanaf 2013 aan 80 in plaats van 118 instellingen een meerjarige activiteitensubsidie.

Beleidsplan 2013-2016: Naar een nieuw evenwicht

Fonds Podiumkunsten presenteerde op 1 februari 2012 het beleidsplan voor de periode 2013 - 2016.

Verschil maken, een terugblik. Evaluatie subsidiesystematiek OCW.

De meerderheid van de instellingen en overheden heeft waardering voor de enorme klus die het Fonds Podiumkunsten heeft geklaard.

Eruit halen wat erin zit: onderzoek talentdoorstroming en culturele diversiteit in de podiumkunsten

Het doet ons genoegen u de eindrapportage te presenteren van het onderzoek 'Eruit halen wat erin zit' van Het Reijsbureau, cultureel advies.

Sporen langs nieuwe wissels – evaluatie en advies regelingen Fonds Podiumkunsten

Fonds Podiumkunsten heeft het afgelopen jaar haar projectenregelingen laten evalueren door DSP-groep.