NL / EN

OVERIG

programma urban projecten

Het programma urban projecten is gericht op urban arts in de breedste zin van het woord. Het gaat hierbij niet alleen om hiphop, breakdance etcetera, maar om een veel breder scala van cultuurvormen. Het programma richt zich op artiesten die al actief zijn in de eigen omgeving, maar zich nog maar beperkt daarbuiten hebben gemanifesteerd.

programma verdienvermogen ensembles

Subsidie aan podia en ensembles voor het programmeren van concerten met grootschalig repertoire om bij te dragen aan een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland en het verbeteren van de balans tussen uitgaven en inkomsten voor ensembles zodat musici een redelijke beloning kunnen ontvangen.

subsidie talentontwikkeling in de regio

Subsidie voor talentontwikkeling van beginnende makers in regio’s waar geen productiehuis aanwezig is dat vanuit de Basisinfrastructuur wordt gesubsidieerd. Het doel is om samenwerking tussen instellingen te stimuleren, beginnende makers producties te laten maken en presenteren en de kennis tussen instellingen te delen.

slecht weer fonds

Het ‘Slecht Weer Fonds’ (SWF) is een revolverend fonds waaruit festivalorganisaties die een tekort hebben opgelopen als gevolg van onvoorziene weersomstandigheden een bijdrage kunnen krijgen. De regeling is een initiatief van oud minister Bussemaker en is ondergebracht bij het Fonds Podiumkunsten.

 

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Welke subsidie past bij mij?

De subsidiewijzer helpt u te bepalen welke subsidie bij uw plannen past.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Hoe moeten deze betalingen in de aangifte worden verwerkt?

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.