werkbijdrage theatertekst

Deze subsidie is voor theaterauteurs om nieuw werk voor theater te schrijven. Het Fonds Podiumkunsten werkt bij deze subsidie samen met het Nederlands Letterenfonds. Het gezamenlijke doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire te stimuleren.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?


De theaterauteur moet actief en geïntegreerd zijn in de professionele podiumkunsten in Nederland. Een aanvrager moet ervaring hebben met het schrijven van literair werk. Een samenwerking met een producent die een podium biedt wordt extra aangemoedigd.

Er kan niet worden aangevraagd als de betreffende theaterauteur nog een kunstvakopleiding volgt, zowel op bachelor- als op masterniveau. Tijdens een postdoctoraal-traject kan daarentegen wel worden aangevraagd.

Beoordelingscriteria


Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Kwaliteit van eerder werk van de aanvrager;
  • Bijdrage aan de artistieke werkpraktijk van de aanvrager;
  • Ondernemende houding van de aanvrager;
  • Betekenis voor de podiumkunsten in Nederland.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?


Aanvragen worden in één jaarlijkse ronde behandeld. De indiendatum staat bovenaan deze pagina. Een theaterauteur kan hoogstens eens in de twee jaar een werkbijdrage ontvangen. Voor een bepaalde activiteit kan niet meer dan twee keer subsidie worden aangevraagd.

Om subsidie aan te vragen heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord, dan kunt u dat hier aanvragen.

Raadpleeg vóór het indienen van een aanvraag de toelichting en richtlijnen onderaan deze pagina.

Beschikbare bedragen


Voor de werkbijdrage theatertekst is in 2023 210.000 euro beschikbaar.

Regeling


Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u op wetten.overheid.nl.

Verantwoording


Een beknopt inhoudelijk verslag is van toepassing ná eventuele toekenning van subsidie. Als uw aanvraag gehonoreerd wordt, dan kunnen we u vragen om een beknopt inhoudelijk verslag op te stellen over uw activiteit.

Contact


Heeft u vragen? Mail ons via theatertekst@fondspodiumkunsten.nl of bel 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Jenny Mijnhijmer
Jenny Mijnhijmer
Secretaris theater, contactpersoon voor het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk
070-7072717
@ j.mijnhijmer@fondspodiumkunsten.nl
Saskia Driessen
Saskia Driessen
Subsidieconsulent
070-7072732
@ sa.driessen@fondspodiumkunsten.nl
Anjali Goeptar
Anjali Goeptar
Bureaumedewerker
070-7072752
@ a.goeptar@fondspodiumkunsten.nl
Micheline Matla
Micheline Matla
Subsidiecoördinator
070-7072796
@ m.matla@fondspodiumkunsten.nl
RIMPELINGEN, het geheim van een hofhouding | Foto: © Claudia Otten
RIMPELINGEN, het geheim van een hofhouding | Foto: © Claudia Otten
Het Sterrehuis | © Wietger Mosch
Het Sterrehuis | © Wietger Mosch
Foto: Casper Koster
Foto: Casper Koster

De Hokje


Dunya Khayame en Theater Bellevue

Melk & Dadels


ROSE stories

Foto: Ben van Duin
Foto: Ben van Duin

Calcutta, vastenavond


Theater Bellevue en Robert Alberdingk Thijm

Niemand wacht op je


Matzer en Lot Vekemans

Gidsland


mugmetdegoudentand en Nathan Vecht

Foto: Jean van Lingen
Foto: Jean van Lingen

We hadden liefde, we hadden wapens


Urban Myth en Jibbe Willems

Ik speel geen Medea


Magne van den Berg en

Tulpmania


De Veenfabriek

Foto: Ellis Faas
Foto: Ellis Faas

Kunsthart


mugmetdegoudentand

Waldo & The Outsiders


Afslag Eindhoven

Dramaloze Dagen


Marjolein Bierens