Nieuwe makers COVID-19

Een tijdelijke regeling voor startende makers om een traject te doorlopen gericht op hun artistieke ontwikkeling. Door de coronabeperkingen hebben deze makers niet, zoals onder normale omstandigheden, hun eerste stappen kunnen zetten bij het ontwikkelen van een eigen werkpraktijk.

Het subsidie sluit aan bij de bestaande regeling voor nieuwe makers. Met deze subsidie wil het Fonds een bijdrage leveren aan het wegnemen van de achterstand die makers in de periode 2020-2022 als gevolg van COVID-19 hebben opgelopen.

uiterste indiendata

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.
Wie kan aanvragen?
Er kan alleen worden aangevraagd door organisaties die in 2022 een aanvraag hebben ingediend voor de eerste ronde van het subsidie nieuwe makers en die in dat kader zijn geselecteerd voor de tweede fase van de aanvraagprocedure. Onderaan deze pagina staat een overzicht van de betreffende organisaties.

Waarvoor kan worden aangevraagd?
Bij deze subsidie gaat het om makers die korter dan drie jaar geleden zijn afgestudeerd of niet langer dan vijf jaar als maker actief en aantoonbaar geïntegreerd zijn in de professionele podiumkunstpraktijk. Het kan gaan om maximaal twee (startende) makers of een collectief van (startende) makers. De makers mogen niet al deel uitmaken van een traject in het kader van het subsidie nieuwe makers.

Het subsidie nieuwe makers COVID-19 is bestemd voor kosten die samenhangen met het begeleiden van de makers. Het kan gaan om kosten die gepaard gaan met het begeleiden en presenteren van makers en hun honoraria. De plannen hoeven niet direct tot producties te leiden, maar het uitgangspunt moet zijn dat dit op termijn wel het geval is.

Hoogte subsidie
De hoogte van het subsidie is vastgesteld op een eenmalig bedrag van maximaal 25.000 euro per organisatie en in geval van samenwerking met een collectief op maximaal 35.000 euro per organisatie voor de periode 1 juli 2023 tot 1 juli 2024. Er is per ronde een budget beschikbaar van 675.000 euro.

Indien het aantal te honoreren aanvragen het maximaal beschikbare budget overstijgt, zullen we overgaan tot een loting. Deze loting laten we verrichten door een notaris.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?
Vanaf 17 april 2023 staat er voor de desbetreffende organisaties een aanvraag klaar in Mijn Fonds. Deze organisaties vragen online subsidie aan door het volledig invullen van het aanvraagformulier. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 mei 2023.

Contact
Heb je vragen? Mail ons via nieuwe-makers@fondspodiumkunsten.nl of bel 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).

Subsidiekader: nieuwe makers COVID-19 (2022-2023)

Overzicht van organisaties: nieuwe makers COVID-19 (ronde 2023)

Claire Philips
Claire Philips
Subsidiecoördinator
070-7072753
@ c.philips@fondspodiumkunsten.nl
Annelies Oosterloo
Annelies Oosterloo
Subsidiecoördinator
070-7072766
@ a.oosterloo@fondspodiumkunsten.nl
Ron Visser
Ron Visser
Secretaris dans en muziektheater
070-7072730
@ r.visser@fondspodiumkunsten.nl
Soraya Ruijg
Soraya Ruijg
Subsidiecoördinator
070-7072711
@ s.ruijg@fondspodiumkunsten.nl
Marianne Wijnja
Marianne Wijnja
Bureaumedewerker
070-7072708
@ m.wijnja@fondspodiumkunsten.nl