SUBSIDIES


Het Fonds heeft aanbod- en afnamesubsidies. Daarnaast zijn er subsidies op het gebied van internationalisering en de meerjarige subsidies. U kunt gebruik maken van onderstaande subsidiewijzer om de juiste regeling te selecteren.
Twijfelt u of u in aanmerking komt voor subsidie? Of bij welke regeling uw project of activiteitenprogramma het best aansluit? Bel gerust: 070-707 27 00.


SUBSIDIEWIJZER


INDIVIDU

 • Ik wil naar de uitvoering van een compositie van mij in het buitenland
  • Nederlandse voorstellingen of concerten in het buitenland (via snelloket)
   Deze subsidie is voor Nederlandse groepen of performers die voorstellingen of concerten geven in het buitenland en voor Nederlandse componisten, theaterauteurs, librettisten of choreografen die zijn uitgenodigd om een uitvoering van het eigen werk in het buitenland bij te wonen. De subsidie is vooral bedoeld voor relatief eenvoudige projecten met een korte voorbereidingstijd en heeft daarom een versnelde procedure: aanvragers krijgen binnen een maand uitsluitsel.

   Vanwege de coronamaatregelen is de aanvraagprocedure tijdelijk gewijzigd. Ook zijn noodzakelijke kosten voor het uitvoeren van testen in het kader van internationale mobiliteit momenteel subsidiabel. Raadpleeg voor meer informatie de toelichting in de pdf onderaan deze pagina.
 • Ik wil een theater/muziektekst, compositie of libretto maken
  • werkbijdrage theatertekst
   Deze subsidie is voor theaterauteurs om nieuw werk voor theater te schrijven. Het Fonds Podiumkunsten werkt bij deze subsidie samen met het Nederlands Letterenfonds. Het gezamenlijke doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire te stimuleren.
  • werkbijdrage muziekauteur
   Werkbijdragen muziekauteur hebben als doel de ontwikkeling binnen de podiumkunsten te stimuleren. Deze subsidie is bedoeld voor muziekauteurs die willen investeren in de artistieke kwaliteit van hun werkpraktijk.
  • opdracht compositie of libretto
   Subsidies voor het geven van een opdracht om een compositie of een libretto te schrijven, hebben als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.

   > Go here for information in English
 • Ik wil mijn talent verder ontwikkelen
  • #nieuwestukken
   #NieuweStukken is een subsidieregeling voor beginnende schrijvers waarvan we de verhalen nog te weinig horen op de Nederlandse podia. Het gaat om schrijvers in de breedste zin van het woord, dus ook dichters en woordkunstenaars. Zij krijgen de ruimte om nieuwe verhalen te maken en te presenteren. Het Fonds Podiumkunsten werkt hiervoor samen met zeven partners die ervaring hebben met het produceren van teksten voor het podium, en een netwerk hebben dat aanvullend is op het netwerk van het Fonds.
  • nieuwe makers
   Subsidie voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals.
  • Upstream: Music
   Upstream: Music biedt artiesten in de popmuziek de kans om te investeren in de ontwikkeling van hun carrière. Deze deelregeling wordt uitgevoerd door het Fonds Podiumkunsten en medegefinancierd door Sena.
 • Ik wil een urban productie maken
  • programma urban projecten
   Het programma urban projecten is gericht op urban arts in de breedste zin van het woord. Het gaat hierbij om muziek-, dans- en theatervormen die een link hebben met de urban cultuur of worden beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen binnen de grootstedelijke dynamiek. Het programma richt zich op artiesten die al actief zijn in de eigen omgeving, maar landelijk nog niet zijn doorgebroken.

PRODUCENT

 • Ik wil een voorstelling (laten) maken of hernemen
  • productiesubsidie
   Subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.
 • Ik wil (een) beginnende maker(s) begeleiden
  • nieuwe makers
   Subsidie voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals.
 • Ik wil een (reeks) nieuwe compositie (s) laten maken
  • opdracht compositie of libretto
   Subsidies voor het geven van een opdracht om een compositie of een libretto te schrijven, hebben als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.

   > Go here for information in English
  • reeks opdrachten compositie of libretto
   Met onze compositieregelingen bedienen we een klein, maar heel gedifferentieerd veld. In dat beleid staat de componist en zijn/haar ontwikkeling centraal. De reekssubsidie is bedoeld om ervaren opdrachtgevers daarbij meer ruimte te geven om in langere lijnen te werken aan een opdrachtenbeleid. Deze subsidievorm is bedoeld voor opdrachtgevers met een aantoonbare historie als opdrachtgever en een helder beleid met betrekking tot het tot stand komen van nieuw repertoire.

   Deze subsidievorm betreft een reeks opdrachten om composities of libretto’s te schrijven, met als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.

   Subsidieaanvragen voor de reeks opdrachten compositie of libretto worden in twee rondes behandeld. Een voor orkesten, specifiek voor symfonisch repertoire (deadline 31 mei 2023), en een voor ensembles en festivals (deadline 9 augustus 2023).
 • Ik wil een productie uitvoeren in het buitenland
  • Nederlandse voorstellingen of concerten in het buitenland (via snelloket)
   Deze subsidie is voor Nederlandse groepen of performers die voorstellingen of concerten geven in het buitenland en voor Nederlandse componisten, theaterauteurs, librettisten of choreografen die zijn uitgenodigd om een uitvoering van het eigen werk in het buitenland bij te wonen. De subsidie is vooral bedoeld voor relatief eenvoudige projecten met een korte voorbereidingstijd en heeft daarom een versnelde procedure: aanvragers krijgen binnen een maand uitsluitsel.

   Vanwege de coronamaatregelen is de aanvraagprocedure tijdelijk gewijzigd. Ook zijn noodzakelijke kosten voor het uitvoeren van testen in het kader van internationale mobiliteit momenteel subsidiabel. Raadpleeg voor meer informatie de toelichting in de pdf onderaan deze pagina.
 • Ik wil een uitwisselingsproject realiseren met een buitenlandse producent

  PODIUM/ FESTIVAL

  Hoe werkt het?

  Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

  Welke subsidie past bij mij?

  De subsidiewijzer helpt u te bepalen welke subsidie bij uw plannen past.

  Algemene documenten

  Algemeen reglement Fonds Podiumkunsten Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

  Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

  Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Hoe moeten deze betalingen in de aangifte worden verwerkt?

  Bestuursbesluiten

  Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.

  Governance

  Goed bestuur (vaak ook aangeduid als governance) gaat over de wijze waarop in een organisatie besluiten worden genomen. Het Fonds Podiumkunsten ziet goed, verantwoord en transparant bestuur als basisvoorwaarde voor instellingen om succesvol te kunnen opereren. Daarnaast hecht het Fonds aan goed bestuur als onderdeel van onze gezamenlijke verantwoording aan de samenleving over de besteding van publieke middelen. De Governance Code Cultuur bevat een uitwerking van wat goed bestuur in de culturele sector inhoudt. De Code laat zien dat het daarbij om gedrag gaat: goed bestuur is een kwestie van doen. Wat dat in de praktijk betekent, is mede afhankelijk van de omvang van uw organisatie. Hoe groter uw organisatie (fte’s, omzet), hoe meer er van u verwacht wordt. Primair is governance de verantwoordelijkheid van instellingen zelf. Als u subsidie ontvangt, gaan wij er vanuit dat u de Governance Code Cultuur hanteert. Het Fonds vraagt van aanvragers dat zij laten zien hoe zij vormgeven aan goed bestuur. Voor instellingen die bij het Fonds aanvragen is in de regel het bestuursmodel (eventueel met directeur) het meest geschikt. Het Fonds let daarbij speciaal op een goede scheiding van verantwoordelijkheden. Dat betekent dat het Fonds bijvoorbeeld controleert of er sprake is van bestuursleden die zelf ook als uitvoerende betrokken zijn, zoals een artistiek leider of een musicus die ook lid is van het bestuur. Alleen als de subsidiebijdrage van het Fonds heel beperkt is, verbindt het Fonds hier geen consequenties aan. In alle andere gevallen zal het Fonds de uitbetaling van de subsidie opschorten en u vragen de samenstelling van het bestuur aan te passen. hier vindt u de Governance Code Cultuur hier vindt u praktische tips voor toepassing van de code hier vindt u een uitleg over governance in heel kleine organisaties