kleinschalige en incidentele programmering (SKIP)

Subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten. De regeling heeft als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen. De SKIP categorie 1 is bedoeld voor kleinschalige podia die minimaal 6 voorstellingen per jaar programmeren.

UITERSTE INDIENDATUM

19
apr '23
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

De Podiumregeling vervangt per 1 januari 2023 de meeste programmeringsregelingen bij het Fonds Podiumkunsten, met uitzondering van SKIP categorie 1. Kijk hier voor meer informatie over de Podiumregeling.

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een rechtspersoon die de programma’s samenstelt voor een reeks concerten op één bepaalde locatie, kan een verzoek tot aanwijzing SKIP in categorie 1 doen. Daarvoor geldt dat er op het betreffende podium een serie van tenminste zes voorstellingen per kalenderjaar plaatsvindt.

Beoordelingscriteria

Verzoeken tot aanwijzing worden beoordeeld op de volgende criteria:
  • artistieke positie van de aanvrager
  • publieksfunctie van de aanvrager
  • bijdrage aan pluriformiteit van het aanbod
  • bijdrage aan geografische spreiding

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Verzoeken tot aanwijzing worden eens per twee jaar behandeld. Aanwijzing is twee kalenderjaren (2024-2025) geldig.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

Beschikbare bedragen

Een podium dat wordt aangewezen als SKIP-podium in categorie 1 krijgt voor de periode 2024-2025 een gereserveerd budget van 6.000 euro per jaar. Om gebruik te maken van dit budget dient u de kwartaaldeclaraties in voor voorstellingen en concerten met een tekort. Meer informatie over het indienen van declaraties vindt u in het formulier Veelgestelde vragen: declareren.

Voor de SKIP in categorie 1 is in de periode 2024-2025 jaarlijks 800.000 euro beschikbaar.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in de programmeringsregeling, §3, op wetten.overheid.nl.

De richtlijnen voor aanvragen en de toelichting op de regeling staan hieronder.

Contact

Bel gerust als u vragen heeft of twijfelt of u in aanmerking komt voor deze regeling: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Secretaris podia en festivals
070-7072739
@ j.sprengers@fondspodiumkunsten.nl
Robin Zijlstra
Robin Zijlstra
Subsidiecoördinator
070-7072712
@ r.zijlstra@fondspodiumkunsten.nl
Ronald Romijn
Ronald Romijn
Bureaumedewerker
070-7072751
@ r.romijn@fondspodiumkunsten.nl

Boslab Theaterfestival


Stichting Theater het Amsterdamse Bos

iii sensory kits


iii (instrument inventors initiative)

Foto: Dunya Verwey
Foto: Dunya Verwey

Geelvinck Festival


Museum Geelvinck Hinlopen Huis

Foto: Anneghien Haselager
Foto: Anneghien Haselager

Ikarai en Sanne Rambags


Jazz in Feerwerd

Fabel


Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging

Lumaka Ensemble


Stichting Kamermuziek Zelhem

Foto: Bas de Brouwer
Foto: Bas de Brouwer

SISI BOY


Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging

Reizend Muziekgezelschap


Stichting Kamermuziek Zelhem

Rafael Fraga Quartet - Trova Caminhada


Stichting Cultuurhuys De Kroon

Foto: Johan van Eycken
Foto: Johan van Eycken

De Kroon speelt 'The Blues'


Stichting Cultuurhuys De Kroon