KLEINSCHALIGE EN INCIDENTELE PROGRAMMERING (SKIP)

Subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten hebben als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een rechtspersoon die de programma’s samenstelt voor een reeks concerten op één locatie, kan een verzoek tot aanwijzing doen. Daarvoor moet hij kunnen aantonen dat hij op die locatie een serie van tenminste zes voorstellingen per kalenderjaar organiseert.

Beoordelingscriteria

Verzoeken tot aanwijzing worden beoordeeld op de volgende criteria:
  • artistieke positie van de aanvrager
  • publieksfunctie van de aanvrager
  • bijdrage aan pluriformiteit
  • bijdrage aan geografische spreiding

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Verzoeken tot aanwijzing worden over het algemeen eens per twee jaar behandeld in één gezamenlijke ronde. Aanwijzing is twee kalenderjaren geldig.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

Beschikbare bedragen

Voor de subsidie kleinschalige en incidentele programmering is in 2019 voor alle disciplines tezamen € 1.575.000 beschikbaar.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in de programmeringsregeling, §1 en 3, op overheid.nl >
De richtlijnen voor aanvragen en de toelichting op de regeling staan hieronder.

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Bas de Kort
Bas de Kort
Corry Toet
Corry Toet
Leo Dijsselbloem
Leo Dijsselbloem
Dana Kibbelaar
Dana Kibbelaar
Claire Philips
Claire Philips
Karlijn Profijt
Karlijn Profijt

Rrreuring 2019


Podium Mozaïek

Foto: Steve Ullathorn
Foto: Steve Ullathorn

Gravity & Other Myths


Schouwburg Ogterop

Seun Kuti


Grounds - World Music & Dance Centre

Foto: Ben van Duin
Foto: Ben van Duin
Foto: Pleunie van Raak
Foto: Pleunie van Raak

Kiki Schippers - Waar


Dorpshuis Ritthem - Ons Dorpsleven

Festival Jazz International Rotterdam

in Jazz International Rotterdam

Sonic Halo


Jazz International Rotterdam

Foto: Kim Hoorweg
Foto: Kim Hoorweg

How Blue's the Blues?


Jazz International Rotterdam

Lidy Blijdorp (foto: Feiko Koster)
Lidy Blijdorp (foto: Feiko Koster)

Moustachio (6+)

in Amstelveens Poppentheater