kleinschalige en incidentele programmering (SKIP)

Subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten hebben als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen.

Podia die voor 2020-2021 of voor 2018-2019 aangewezen zijn als SKIP-podium in categorie 2 of 3 gaan met ingang van 1 september 2020 automatisch over naar de Podiumstartregeling. Podia met een SKIP-aanwijzing voor 2020/2021 in categorie 1 blijven in de SKIP onder de geldende reeds bekende voorwaarden. Wel wordt voor hen het jaarlijks gereserveerde subsidiebedrag verhoogd van 5.775 euro naar 10.000 euro en krijgen zij aanvullend eenmalig een bedrag van 3.000 euro als bijdrage in de kosten.

Dit najaar 2021 wordt een reguliere aanvraagronde opengesteld voor SKIP-podia in categorie 1 voor de periode 2022-2023. De ‘SKIP 1’ is bedoeld voor kleinschalige podia die minimaal 6 voorstellingen per jaar programmeren. De deadline voor het indienen van een aanvraag is nog niet bekend.


Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een rechtspersoon die de programma’s samenstelt voor een reeks concerten op één locatie, kan een verzoek tot aanwijzing doen. Daarvoor moet hij kunnen aantonen dat hij op die locatie een serie van tenminste zes voorstellingen per kalenderjaar organiseert.

Beoordelingscriteria

Verzoeken tot aanwijzing worden beoordeeld op de volgende criteria:
  • artistieke positie van de aanvrager
  • publieksfunctie van de aanvrager
  • bijdrage aan pluriformiteit
  • bijdrage aan geografische spreiding

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Verzoeken tot aanwijzing worden over het algemeen eens per twee jaar behandeld in één gezamenlijke ronde. Aanwijzing is twee kalenderjaren geldig.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

Beschikbare bedragen

Voor de subsidie kleinschalige en incidentele programmering is in 2020 voor alle disciplines tezamen € 1.575.000 beschikbaar.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in de programmeringsregeling, §1 en 3, op overheid.nl >
De richtlijnen voor aanvragen en de toelichting op de regeling staan hieronder.

Contact

Bel gerust als u vragen heeft of twijfelt of u in aanmerking komt voor deze regeling: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Secretaris programmering en internationalisering
070-7072700
@ j.sprengers@fondspodiumkunsten.nl
Corry Toet
Corry Toet
Bureaumedewerker
070-7072738
@ c.toet@fondspodiumkunsten.nl
Karlijn Profijt
Karlijn Profijt
Subsidiecoördinatie
070-7072754
@ K.profijt@fondspodiumkunsten.nl

iii sensory kits


iii (instrument inventors initiative)

Foto: Dunya Verwey
Foto: Dunya Verwey

Geelvinck Festival


Museum Geelvinck Hinlopen Huis

Foto: Anneghien Haselager
Foto: Anneghien Haselager

Ikarai en Sanne Rambags


Jazz in Feerwerd

Fabel


Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging

Lumaka Ensemble


Stichting Kamermuziek Zelhem

Foto: Bas de Brouwer
Foto: Bas de Brouwer

SISI BOY


Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging

Reizend Muziekgezelschap


Stichting Kamermuziek Zelhem

Rafael Fraga Quartet - Trova Caminhada


Stichting Cultuurhuys De Kroon

Foto: Johan van Eycken
Foto: Johan van Eycken

De Kroon speelt 'The Blues'


Stichting Cultuurhuys De Kroon