internationale coproducties

Deze subsidie maakt internationale coproducties mogelijk en draagt bij aan de internationalisering en professionalisering van de Nederlandse podiumkusten. Deze regeling vervangt de regeling voor internationale uitwisselingsprojecten.

UITERSTE INDIENDATA

29
mrt '23
05
jul '23
20
sep '23
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Producerende instellingen, zoals een muziektheater-, theater-, dansgezelschap of ensemble. Ook festivals kunnen een aanvraag indienen indien zij artistiek-inhoudelijk betrokken zijn bij het creatieproces van de voorgenomen internationale coproductie.

Podia en intermediairs (zoals boekingskantoren) komen niet in aanmerking voor deze regeling, omdat deze subsidie gericht is op het zelf ontwikkelen en produceren van voorstellingen en concerten.

De aanvrager moet in Nederland gevestigd zijn en een samenwerking aangaan met een professionele buitenlandse instelling.

Beoordelingscriteria

Alle aanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:

  • Artistieke kwaliteit
  • Ondernemerschap
  • Bijdrage aan het internationaal cultuurbeleid
  • Relevantie voor de podiumkunstpraktijk in Nederland

Waar kunt u subsidie voor aanvragen?

Deze regeling is aan te vragen voor samenwerkingsprojecten tussen een Nederlandse en een buitenlandse instelling.

Er kan maximaal 75.000 euro worden aangevraagd. Het subsidiebedrag kan ingezet worden voor personeels-, voorbereidings- en uitvoeringskosten en kosten voor marketing en publiciteit. Aanvragers die een meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten ontvangen moeten in de aanvraag motiveren waarom ze aanvullende subsidie aanvragen voor de internationale coproductie.

Activiteiten die op het moment van indiening van de aanvraag reeds zijn gerealiseerd worden niet gesubsidieerd, net als structurele investeringen, zoals kosten die betrekking hebben op exploitatie, investeringen in accommodaties en de aanschaf van instrumenten.

Randvoorwaarden

Makers zijn minimaal twee jaar actief en hebben meerdere producties voortgebracht.
Er is sprake van een goede balans tussen de artistieke en financiële inbreng van partijen. Hierbij houden we rekening met de financiële mogelijkheden van de buitenlandse partner.
De resultaten dragen bij aan de ontwikkeling van de podiumkunstpraktijk in Nederland.
Minimaal 20% van de subsidiabele kosten worden gedekt door eigen inkomsten.
Aanvragers ontvangen geen instellingssubsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen voor internationale coproducties worden vier keer per jaar behandeld. De indiendata staan bovenaan deze pagina. De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt, mag niet eerder starten dan vier maanden na de uiterste indiendatum.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het indienen van de aanvraag eerst de regeling en de toelichting op de regeling. Richtlijnen voor het invullen van het aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina.

Tweede aanvraag niet meer mogelijk, beoordeling concept aanvragen blijft

Een afgewezen aanvraag kan niet opnieuw worden ingediend. U kunt uw conceptaanvraag voorleggen aan onze subsidieconsulenten vóór het indienen. Wij kunnen u dan advies geven over de aanvraag, die u van plan bent in te dienen. Wij kunnen concept aanvragen tot uiterlijk drie weken voor de deadline beoordelen. Wilt u hier gebruik van maken? Mail de conceptaanvraag dan naar internationalisering@fondspodiumkunsten.nl

Beschikbare bedragen

Voor de regelingen Internationale coproducties, Grants for Dutch Presentations Abroad en Buitenlandse voorstellingen en concerten in Nederland gezamenlijk is per ronde een budget van 255.000 euro beschikbaar.

Regeling

De officiële regeling kunt u bekijken op wetten.nl Het gaat om § 4 van de deelregeling internationaliseringssubsidies. De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Bas Pauw
Bas Pauw
Programmamanager internationalisering
070-7072756
@ b.pauw@performingartsfund.nl
Marian Bronsveld
Marian Bronsveld
Bureaumedewerker
070-7072706
@ m.bronsveld@fondspodiumkunsten.nl
Annemieke Keurentjes
Annemieke Keurentjes
Secretaris internationalisering
070-7072750
@ a.keurentjes@fondspodiumkunsten.nl
Anja Krans
Anja Krans
Programmamanager internationalisering
070-7072725
@ a.krans@performingartsfund.nl
Ferida Yildiz
Ferida Yildiz
Subsidieconsulent
070-7072783
@ f.yildiz@fondspodiumkunsten.nl
Selin Kuşçu
Selin Kuşçu
Subsidieconsulent
070-7072797
@ s.kuscu@fondspodiumkunsten.nl
Robin Zijlstra
Robin Zijlstra
Subsidiecoördinator
070-7072712
@ r.zijlstra@fondspodiumkunsten.nl