2P: Verbinden van produceren en presenteren

2P biedt ruimte voor samenwerkingen van podia en festivals met gezelschappen en ensembles. Het gaat hierbij om door het Fonds Podiumkunsten gesubsidieerde podia en festivals. De gezelschappen en ensembles waarmee wordt samengewerkt worden door het Fonds of het Ministerie van OCW meerjarig gesubsidieerd. Zo kunnen zij gezamenlijk werken aan nieuwe manieren om publiek te betrekken bij voorstellingen of concerten.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.

update 01 aug

Aanvraagloket 2P-regeling gesloten

Het aanvraagloket voor de 2P-regeling is met ingang van 1 augustus 2023 gesloten. Het beschikbare budget van 500.000 euro voor 2023 is besteed. Vanaf 1 december 2023 kunnen er weer nieuwe aanvragen worden ingediend voor activiteiten die plaatsvinden in 2024.

Wie kan aanvragen voor 2P?

Er kan alleen worden aangevraagd door podia en festivals die al subsidie van het Fonds Podiumkunsten ontvangen in een van de volgende regelingen:

  • Meerjarige festivalsubsidies
  • Podiumregeling

Waarvoor kan worden aangevraagd?

2P is niet gericht op het creëren van extra aanbod, maar op versteviging of uitbouw van voorgenomen producties doordat geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld publieksopbouw. Er kan worden aangevraagd voor een samenwerking waardoor van een productie meer speelbeurten kunnen worden gerealiseerd en/of het publieksbereik groter en diverser wordt. Maar ook andere invullingen die tot een uitbreiding of verdieping bij het publiek leiden, komen in aanmerking voor ondersteuning. Het stimulerend karakter staat voorop.

Beoordeling

De programmering van het podium of festival wordt niet beoordeeld. Die is immers al positief beoordeeld door het Fonds Podiumkunsten. Ook is het niet de bedoeling dat de betreffende productie op artistieke kwaliteit wordt beoordeeld. Het gaat immers om aanbod van een gezelschap of ensemble dat al artistiek getoetst is.
De aanvraag wordt aan de hand van de volgende aspecten beoordeeld:
De toelichting en onderbouwing van de gezamenlijke inspanning/activiteit.
De beoogde resultaten van de inspanning/activiteit waarvoor wordt aangevraagd.
Het gevraagde bedrag in relatie tot de voorgestelde inspanning/activiteit.

Verantwoorden

Ter verantwoording van de subsidie stuurt u ons binnen drie maanden na afloop van het project een beknopt inhoudelijk verslag van maximaal 1 A4 met een reflectie op de samenwerking, de uitvoering van de activiteit en het resultaat van de inspanning in relatie tot de beoogde effecten.

Beschikbare budget en hoogte bijdrage

Er is een budget van 500.000 euro per jaar beschikbaar. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de activiteiten. Uitgangspunt is dat de productie waar het om gaat al gefinancierd is. Subsidie kan worden gevraagd voor de meerkosten die samenhangen met de samenwerking. Richtbedrag is circa 15.000 – 35.000 euro. Afwijkingen zijn mogelijk als daar inhoudelijk een goede onderbouwing voor is. Het gevraagde bedrag moet in alle gevallen in relatie staan tot de beoogde resultaten.

Contact

Bel gerust als u vragen heeft of twijfelt of u in aanmerking komt voor deze subsidie: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Anjali Goeptar
Anjali Goeptar
Bureaumedewerker
070-7072752
@ a.goeptar@fondspodiumkunsten.nl
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Secretaris podia en festivals
070-7072739
@ j.sprengers@fondspodiumkunsten.nl
Marieke van Wamel
Marieke van Wamel
Subsidiecoördinator
070-7072746
@ m.wamel@fondspodiumkunsten.nl
Eva Huisman
Eva Huisman
Subsidieconsulent
070-7072747
@ e.huisman@fondspodiumkunsten.nl

PX


SPOT Groningen

Foto: Hans Gerritsen
Foto: Hans Gerritsen

American Interludes - online


Slagwerk Den Haag en Cultureel Centrum 't Paard

Foto: Melle Meivogel
Foto: Melle Meivogel

Interactief online kerstconcert


Muziekgebouw Eindhoven en Wishful Singing

MA(N|CHINE)


Cultureel Centrum 't Paard en Slagwerk Den Haag

Instant Loneliness


LUX Nijmegen en Via Berlin

Calefax in Leiden


Stichting Leidse Schouwburg - Stadsgehoorzaal

Foto: Jean van Lingen
Foto: Jean van Lingen

Wees Onzichtbaar


Podium Mozaïek en Theater RAST

Foto: Peter Lodder
Foto: Peter Lodder

Anywhere the wind blows


Zuiderstrandtheater en Nederlands Blazers Ensemble (NBE)

Puppet Playground


Pop Arts Festival en Feikes Huis

Foto: Paul Hoes
Foto: Paul Hoes

Randprogramma ‘Gas’


Zaantheater en Toneelgroep Jan Vos

Foto: Dries Alkemade
Foto: Dries Alkemade

W.A.L.L.


Gaudeamus Muziekweek en Slagwerk Den Haag

Caravan


Grachtenfestival en Oorkaan

Foto: Sarah & Charles
Foto: Sarah & Charles

Beyond the Black Box


Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond

Foto: Tamar Brüggemann
Foto: Tamar Brüggemann