Investeringsregeling vrije producties

De Investeringsregeling vrije producties stelt vrije producenten in staat om te investeren in nieuw Nederlands repertoire en een groot publiek te bereiken. Succesvolle projecten helpen de regeling in stand te houden door een bijdrage te leveren aan het budget.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.

Voor wie is deze subsidie bedoeld?


Je kunt een voorwaardelijke subsidie aanvragen als jouw organisatie:

 • Rechtspersoonlijkheid bezit;
 • Vrije producties op het gebied van theater, dans, muziek of muziektheater tot stand brengt en daarvoor artistiek en financieel eindverantwoordelijk is;
 • De verantwoordelijkheid voor de uitvoering belegd heeft bij professionals die minimaal twee vergelijkbare, grootschalige producties op hun naam hebben staan.

Je kunt geen subsidieaanvraag indienen als jouw organisatie:

 • Zich primair richt op het presenteren van podiumkunstenaanbod, bijvoorbeeld als podium of festival;
 • In de afgelopen twee jaar niet aan een of meer subsidievoorwaarden of -verplichtingen heeft voldaan;
 • Een meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten of het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ontvangt.

Welke producties komen in aanmerking?


Het subsidie is bedoeld voor één specifieke vrije productie waarbij:

 • Er sprake is van een enkele aanvrager;
 • Nieuw Nederlands repertoire met professionele uitvoerenden geproduceerd wordt;
 • Een beoogd minimumaantal van 22.500 bezoekers wordt bereikt;
 • De première op zijn vroegst 13 weken na de uiterste indiendatum plaatsvindt.

Er wordt geen subsidie verstrekt als:

 • Voor productie al subsidie is ontvangen van het Fonds Podiumkunsten of het Ministerie van OCW;
 • Er voor de productie een lening van Cultuur+Ondernemen is aangevraagd of ontvangen;
 • De productie niet in Nederland geproduceerd wordt;
 • De aanvrager in totaal al vier aanvragen voor deze regeling heeft ingediend;
 • Een eerdere subsidieaanvraag voor de productie is afgewezen, en de aanvraag niet wezenlijk veranderd is;
 • De financiële positie van aanvragers, financiers of deelnemers een risico vormt voor de uitvoering van de activiteiten;
 • De aanvrager geen CAO of andere afspraken hanteert waarmee de betaling van een wettelijk minimumloon gegarandeerd wordt;
 • De toekenning van subsidie onvoldoende bijdraagt aan de doelstellingen van de regeling.

Meer informatie over de subsidievoorwaarden vind je hier.

Beschikbare bedragen


Er is een budget beschikbaar van 19.800.000 euro. Het subsidie betreft maximaal 20% van de begrote inkomsten, tot een maximum van 500.000 euro per aanvraag.

Wanneer de productie meer inkomsten realiseert dan begroot wordt 20% van de extra inkomsten na verantwoording bijgedragen aan het budget van de regeling. Betreft de toegekende subsidie minder dan 20% van de begrote inkomsten? Dan geldt voor de bijdrage het lagere percentage. De bijdrageverplichting geldt tot maximaal vijf jaar nadat de subsidie definitief is vastgesteld.

Aanvraag indienen


Je kunt van 1 februari 2023, 09.00 uur tot en met 29 maart 2023, 23.59 uur via Mijn Fonds een aanvraag indienen voor de Investeringsregeling vrije producties. Je hebt hiervoor een wachtwoord nodig. Heb je nog geen wachtwoord? Vraag deze dan hier aan.

Lees vóór het indienen van je aanvraag de regeling en de toelichting onderaan deze pagina. In het aanvraagformulier vind je uitgebreide informatie over waar de aanvraag aan moet voldoen.

We maken de besluiten uiterlijk 13 weken na sluiting van het aanvraagloket bekend.

Contact


Heb je vragen over de Investeringsregeling vrije producties? Mail ons via vrijeproducties@fondspodiumkunsten.nl of bel 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Micha Monnereau
Micha Monnereau
Bureaumedewerker
070-7072720
@ m.monnereau@fondspodiumkunsten.nl
Eduard Versteege
Eduard Versteege
Subsidieconsulent
070-7072744
@ e.versteege@fondspodiumkunsten.nl
Rodney Meye
Rodney Meye
Subsidieconsulent
070-7072743
@ r.meye@fondspodiumkunsten.nl