productiesubsidie

Subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.

UITERSTE INDIENDATA

05
jan '22
13
apr '22
03
aug '22
14
sep '22
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een instelling die voornamelijk is gericht op het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van professionele voorstellingen of concoursen, kan een productiesubsidie aanvragen. Organisaties met andere statutaire doelen (bijvoorbeeld amateurkunst of welzijn) en/of die producties willen realiseren waarbij vrijetijdsbesteding van betrokkenen voorop staat, komen niet in aanmerking. Dat geldt ook voor producties van studenten kunstvakonderwijs. Bij twijfel staan we u graag te woord.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:
  • artistieke kwaliteit van het plan
  • ondernemerschap
  • bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland
  • geografische spreiding

Begrotingsmodel

Bij uw aanvraag moet u een begroting in pdf formaat uploaden volgens een door het Fonds vastgesteld begrotingsmodel. U kunt dit model invullen op www.productiebegroting.nl

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen worden in vier ronden per jaar behandeld. De indiendata staan bovenaan deze pagina. U mag per ronde één aanvraag per organisatie indienen.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen.

Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

Wanneer in het kader van een productiesubsidie ook één of meer nieuwe composities, libretto’s of theaterteksten worden gemaakt, kan daarvoor aanvullend een subsidie worden aangevraagd van maximaal 25.000 euro. U kunt de opdracht(en) opnemen in het inhoudelijk plan en de begroting voor de productiesubsidie. Het is af te raden om in zo'n geval een aparte subsidie aan te vragen voor een opdracht compositie, libretto of theatertekst.

Tweede aanvraag niet meer mogelijk, beoordeling concept aanvragen blijft

Vanaf 2021 vervalt de mogelijkheid om een afgewezen aanvraag opnieuw in te dienen. Door het sterk gegroeide aantal aanvragen dat een tweede keer werd ingediend, werd het aantal aanvragen dat direct de eerste keer wordt gehonoreerd lager. U kunt uw conceptaanvraag voorleggen aan onze subsidieconsulenten vóór het indienen. Wij kunnen u dan advies geven over de aanvraag, die u van plan bent in te dienen. Wij kunnen concept aanvragen tot uiterlijk drie weken voor de deadline beoordelen. Wilt u hier gebruik van maken? Mail de concept aanvraag dan naar producties@fondspodiumkunsten.nl

Beschikbare bedragen

Voor de productiesubsidie is in 2021 per ronde 950.000 euro beschikbaar.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u op wetten.overheid.nl >

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).

Heeft u niet eerder subsidie bij het Fonds Podiumkunsten aangevraagd? Dan adviseren wij u in ieder geval contact op te nemen met het Fonds om in overleg te bekijken of u een subsidieaanvraag kunt doen.

Dana Kibbelaar is naast subsidieconsulent ook contactpersoon voor podiumkunstenaars en organisaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Zij kunnen bij haar terecht voor vragen over onze subsidieregelingen en is te bereiken via email: d.kibbelaar@fondspodiumkunsten.nl en telefoon: 070-7072750.
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Martijn van den Bergen
Martijn van den Bergen
Bureaumedewerker
070-7072724
@ m.bergen@fondspodiumkunsten.nl
Marieke van Wamel
Marieke van Wamel
Subsidieconsulent
070-7072746
@ m.wamel@fondspodiumkunsten.nl
Jenny Mijnhijmer
Jenny Mijnhijmer
Secretaris theater
070-7072717
@ j.mijnhijmer@fondspodiumkunsten.nl
Faissel Asserti
Faissel Asserti
Bureaumedewerker
070-7072734
@ f.asserti@fondspodiumkunsten.nl
Soraya Putman
Soraya Putman
Subsidiecoördinatie
070-7072710
@ s.putman@fondspodiumkunsten.nl
Daan Crone
Daan Crone
Subsidieconsulent
070-7072721
@ d.crone@fondspodiumkunsten.nl
Carolijn van der Sanden
Carolijn van der Sanden
Subsidieconsulent
070-7072714
@ c.sanden@fondspodiumkunsten.nl
Floris Vermeulen
Floris Vermeulen
Secretaris muziek
070-7072742
@ f.vermeulen@fondspodiumkunsten.nl
Foto: René den Engelsman
Foto: René den Engelsman

Plant


Sielesalt

Foto: Hans Boddeke
Foto: Hans Boddeke
Foto: Moon Saris
Foto: Moon Saris

Yuto & de Boom


Cézanne Tegelberg

Foto: Sanne Linssen
Foto: Sanne Linssen

Danubian Voyage


Mundus Productions

Foto: Bjorn Frins
Foto: Bjorn Frins
Foto: Martin Sweers
Foto: Martin Sweers

BLOOS de mannen


Marte Boneschansker

Foto: Carola Paas
Foto: Carola Paas

Ludmilla


Punto Arte

Foto: Brenda de Vries
Foto: Brenda de Vries

Hotel Spijkers


De Werelddansfabriek

Foto: Nick Helderman
Foto: Nick Helderman

REMY X ARO


LaLaLa Live

Sounds Like Juggling


Stichting Goed Bezig!

FOK ME HOKJE


Studio 52nd

Foto: Esther de Boer
Foto: Esther de Boer