productiesubsidie

Subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.

UITERSTE INDIENDATA

04
aug '21
15
sep '21
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een instelling die voornamelijk is gericht op het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van professionele voorstellingen of concoursen, kan een productiesubsidie aanvragen. Organisaties met andere statutaire doelen (bijvoorbeeld amateurkunst of welzijn) en/of die producties willen realiseren waarbij vrijetijdsbesteding van betrokkenen voorop staat, komen niet in aanmerking. Dat geldt ook voor producties van studenten kunstvakonderwijs. Bij twijfel staan we u graag te woord.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:
  • artistieke kwaliteit van het plan
  • ondernemerschap
  • bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland
  • geografische spreiding

Begrotingsmodel

Bij uw aanvraag moet u een begroting in pdf formaat uploaden volgens een door het Fonds vastgesteld begrotingsmodel. U kunt dit model invullen op www.productiebegroting.nl

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen worden in vijf ronden per jaar behandeld. De indiendata staan bovenaan deze pagina. U mag per ronde één aanvraag per organisatie indienen.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen.

Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

Wanneer in het kader van een productiesubsidie ook één of meer nieuwe composities, libretto’s of theaterteksten worden gemaakt, kan daarvoor aanvullend een subsidie worden aangevraagd van maximaal 25.000 euro. U kunt de opdracht(en) opnemen in het inhoudelijk plan en de begroting voor de productiesubsidie. Het is af te raden om in zo'n geval een aparte subsidie aan te vragen voor een opdracht compositie, libretto of theatertekst.

Tweede aanvraag niet meer mogelijk, beoordeling concept aanvragen blijft

Vanaf 2021 vervalt de mogelijkheid om een afgewezen aanvraag opnieuw in te dienen. Door het sterk gegroeide aantal aanvragen dat een tweede keer werd ingediend, werd het aantal aanvragen dat direct de eerste keer wordt gehonoreerd lager. U kunt uw conceptaanvraag voorleggen aan onze subsidieconsulenten vóór het indienen. Wij kunnen u dan advies geven over de aanvraag, die u van plan bent in te dienen. Wij kunnen concept aanvragen tot uiterlijk drie weken voor de deadline beoordelen. Wilt u hier gebruik van maken? Mail de concept aanvraag dan naar productie@fondspodiumkunsten.nl

Beschikbare bedragen

Voor de productiesubsidie is in 2021 per ronde 950.000 euro beschikbaar.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u op wetten.overheid.nl >

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).

Heeft u niet eerder subsidie bij het Fonds Podiumkunsten aangevraagd? Dan adviseren wij u in ieder geval contact op te nemen met het Fonds om in overleg te bekijken of u een subsidieaanvraag kunt doen.

Dana Kibbelaar is naast subsidieconsulent ook contactpersoon voor podiumkunstenaars en organisaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Zij kunnen bij haar terecht voor vragen over onze subsidieregelingen en is te bereiken via email: d.kibbelaar@fondspodiumkunsten.nl en telefoon: 070-7072750.
Martijn van den Bergen
Martijn van den Bergen
Devika Arjun
Devika Arjun
Claire Philips
Claire Philips
Faissel Asserti
Faissel Asserti
Clare Tolsma
Clare Tolsma
Ron Visser
Ron Visser
Dana Kibbelaar
Dana Kibbelaar
Carolijn van der Sanden
Carolijn van der Sanden
Suzanne Jansen
Suzanne Jansen
Foto: Moon Saris
Foto: Moon Saris
Foto: Brenda de Vries
Foto: Brenda de Vries

Hotel Spijkers


De Werelddansfabriek

Foto: Nick Helderman
Foto: Nick Helderman

REMY X ARO


LaLaLa Live

Sounds Like Juggling


Stichting Goed Bezig!

FOK ME HOKJE


Studio 52nd

Foto: Esther de Boer
Foto: Esther de Boer
Foto: Joke Schot
Foto: Joke Schot

Boy Edgar Prijs Tournee


Stichting Boy Edgar Prijs

Foto: Felicia Curlingford
Foto: Felicia Curlingford

WIE IS BAAS?


Studio 52nd

Foto: Carola Paas
Foto: Carola Paas
Foto: Anne van Zantwijk
Foto: Anne van Zantwijk
Foto: Sjoerd Derine
Foto: Sjoerd Derine

De Gijzeling


Firma MES

Foto: Kees van de Veen
Foto: Kees van de Veen

Koerikoeloem


Klankkaatser

Winnaar van het klavecimbelconcours 2018, Victoria Lerche | Foto: Co Broerse
Winnaar van het klavecimbelconcours 2018, Victoria Lerche | Foto: Co Broerse

Prix Annelie de Man


Annelie de Man

Foto: Curly & Straight
Foto: Curly & Straight

Jihad van liefde


Theater De Meervaart