productiesubsidie

Subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.

UITERSTE INDIENDATUM

04
jan '23
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een instelling die voornamelijk is gericht op het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van professionele voorstellingen of concoursen kan een productiesubsidie aanvragen.

Organisaties met andere statutaire doelen (bijvoorbeeld amateurkunst of welzijn) en/of die producties willen realiseren waarbij vrijetijdsbesteding van betrokkenen voorop staat komen niet in aanmerking. Dat geldt ook voor producties van studenten kunstvakonderwijs. Bij twijfel staan we u graag te woord.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Artistieke kwaliteit van het plan
  • Ondernemerschap
  • Bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland
  • Geografische spreiding

Begrotingsmodel

Bij uw aanvraag moet u een begroting in pdf-formaat uploaden volgens een door het Fonds vastgesteld begrotingsmodel. U kunt dit model invullen op www.productiebegroting.nl.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen worden in vier rondes per jaar behandeld. De indiendata staan bovenaan deze pagina. U mag per ronde één aanvraag per organisatie indienen.

Om subsidie aan te vragen heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord, dan kunt u dat hier aanvragen.

Raadpleeg vóór het invullen van het aanvraagformulier de toelichting en richtlijnen onderaan deze pagina.

Wanneer in het kader van een productiesubsidie ook één of meer nieuwe composities, libretto’s of theaterteksten worden gemaakt, kan daarvoor aanvullend een subsidie worden aangevraagd van maximaal 25.000 euro. U kunt de opdracht(en) opnemen in het inhoudelijk plan en de begroting voor de productiesubsidie. Het is af te raden om in zo'n geval een aparte subsidie aan te vragen voor een opdracht compositie, libretto of theatertekst.

Tweede aanvraag niet meer mogelijk, beoordeling conceptaanvragen blijft

Vanaf 2021 is de mogelijkheid vervallen om een afgewezen aanvraag opnieuw in te dienen. Door het sterk gegroeide aantal aanvragen dat een tweede keer werd ingediend, werd het aantal aanvragen dat direct de eerste keer werd gehonoreerd lager.

U kunt een conceptaanvraag voorleggen aan onze subsidieconsulenten voordat u uw aanvraag definitief indient. Wij kunnen u dan advies geven over uw aanvraag.

Conceptaanvragen worden tot uiterlijk drie weken voor de deadline beoordeeld. Wilt u hier gebruik van maken? Mail de conceptaanvraag dan naar producties@fondspodiumkunsten.nl.

Beschikbare bedragen

Voor de productiesubsidie is in 2022 per ronde 950.000 euro beschikbaar.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u op wetten.overheid.nl.

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).

Heeft u niet eerder subsidie bij het Fonds Podiumkunsten aangevraagd? Dan adviseren wij u in ieder geval contact op te nemen met het Fonds om in overleg te bekijken of u een subsidieaanvraag kunt doen.
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Anita Kheda
Anita Kheda
Bureaumedewerker
070-7072734
@ a.kheda@fondspodiumkunsten.nl
Jenny Mijnhijmer
Jenny Mijnhijmer
Secretaris theater, contactpersoon voor het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk
070-7072717
@ j.mijnhijmer@fondspodiumkunsten.nl
Eva Huisman
Eva Huisman
Subsidieconsulent
070-7072747
@ e.huisman@fondspodiumkunsten.nl
Micheline Matla
Micheline Matla
Subsidiecoördinatie
070-7072796
@ m.matla@fondspodiumkunsten.nl
Joanna Sarijoen
Joanna Sarijoen
Bureaumedewerker
070-7072782
@ j.sarijoen@fondspodiumkunsten.nl
Floris Vermeulen
Floris Vermeulen
Secretaris muziek
070-7072742
@ f.vermeulen@fondspodiumkunsten.nl
Marieke van Wamel
Marieke van Wamel
Subsidieconsulent
070-7072746
@ m.wamel@fondspodiumkunsten.nl
Ferida Yildiz
Ferida Yildiz
Subsidieconsulent
070-7072783
@ f.yildiz@fondspodiumkunsten.nl
Clare Tolsma
Clare Tolsma
Subsidiecoördinatie
070-7072726
@ c.tolsma@fondspodiumkunsten.nl
Selin Kuşçu
Selin Kuşçu
Subsidieconsulent
070-7072797
@ s.kuscu@fondspodiumkunsten.nl
Merel Burghouwt
Merel Burghouwt
Subsidieconsulent
070-7072735
@ m.burghouwt@fondspodiumkunsten.nl
Julian Schneemann | Foto: © Liz van den Akker
Julian Schneemann | Foto: © Liz van den Akker
Foto:
Foto: 'We willen onze dagen niet vullen met spijt' | © Kim van der Horst
Rik
Rik's Rede | Foto: © Moon Saris
Parsifal - acte 3 | Foto: © Anita Pantus
Parsifal - acte 3 | Foto: © Anita Pantus
BLOOS de mannen | Foto: © Lieke Romeijn
BLOOS de mannen | Foto: © Lieke Romeijn
Skiagraphia/Andrès Marín | Foto: © Henri Verhoef
Skiagraphia/Andrès Marín | Foto: © Henri Verhoef
The Gents -
The Gents - 'Ik zou wel eens willen weten' | Foto: © Anna van Kooij
De Klacht van de Vrede | Kamerkoor Capella Brabant
De Klacht van de Vrede | Kamerkoor Capella Brabant
Zandhonger | Foto: © Moon Saris
Zandhonger | Foto: © Moon Saris
KUNST | Foto: © Moon Saris
KUNST | Foto: © Moon Saris
Priya Purushothaman | Foto: Hari Adivarekar
Priya Purushothaman | Foto: Hari Adivarekar
Furia | Foto: Rick van Woudenberg
Furia | Foto: Rick van Woudenberg
Foto: René den Engelsman
Foto: René den Engelsman

Plant


Sielesalt

Foto: Hans Boddeke
Foto: Hans Boddeke