Aanspreekpunt namens de 6 rijkscultuurfondsen

Click here for information in English.

Wil je beeldende kunst, film, erfgoed, podiumkunst, literatuur, cultuurparticipatie & -educatie, vormgeving en/of multimedia combineren in een kunstproject? Dan kun je mogelijk terecht bij 1 of meer van de 6 rijkscultuurfondsen.

Wie aan het begin staat van een interdisciplinair kunstproject dat meerdere kunst- of cultuurgebieden combineert en het juiste fonds zoekt, kan informatie inwinnen bij Emma Parmentier, aanspreekpunt namens de 6 rijkscultuurfondsen (zie contactgegevens onderaan de pagina).

Welke rijkscultuurfondsen zijn er?
Er zijn 6 cultuurfondsen. Elk fonds richt zich op een ander kunst- en cultuurgebied:


De cultuurfondsen zorgen met hun subsidies voor dynamiek en vernieuwing in de cultuursector en bevorderen een voor kunst ontvankelijk productie- en presentatieklimaat.

De fondsen hebben verschillende manieren om aanvragers te ondersteunen, bijvoorbeeld met projectsubsidies, beurzen en werkbijdragen.

Wanneer neem je contact op met het aanspreekpunt?
Je kunt informatie inwinnen als je een kunstproject in gedachten hebt dat meerdere kunst- of cultuurgebieden combineert en waarbij het eindresultaat niet binnen 1 kunst- en cultuurgebied valt.

Een voorbeeld: bij een boekverfilming is er geen sprake van een combinatie van verschillende kunst- en cultuurgebieden, want het eindresultaat uit zich binnen 1 discipline, namelijk film. Maar een schrijver die samen met een designcollectief werkt aan een vernieuwend digitaal idee voor literatuur zou met dat project mogelijk wel bij meerdere rijksfondsen terecht kunnen.

Een ander voorbeeld is een gelijkwaardige samenwerking tussen een theatermaker en een VR-designer, die een autonoom videokunstwerk maakt dat onderdeel wordt van een theatervoorstelling.

Wat doet het aanspreekpunt?
Het aanspreekpunt onderzoekt binnen de bestaande regelingen van de rijkscultuurfondsen wat de mogelijkheden zijn en verwijst je vervolgens door naar het passende rijksfonds of rijksfondsen. Zij kunnen je dan verder helpen. Het aanspreekpunt is dus geen aparte regeling voor aanvragen en er is geen budget.

Het is goed om te weten dat contact opnemen geen garantie biedt op toekenning van een aanvraag. Een gesprek met het aanspreekpunt maakt een aanvraag ook niet meer kansrijk maar is bedoeld als informatiebron. Naast de publieke cultuurfondsen zijn er vele andere fondsen en initiatieven die geld beschikbaar stellen voor kunst en cultuur.

Welke informatie lever je aan?
Om te onderzoeken of je kunstproject bij één of meerdere fondsen in aanmerking komt, beantwoord je een aantal vragen. Dat doe je via het formulier hieronder. Het aanspreekpunt streeft ernaar binnen 2 weken na inzending contact met je op te nemen om de mogelijkheden bij de fondsen te bespreken.

Informatie aanvragen
Je kunt via dit formulier informatie aanvragen over de mogelijkheden bij de 6 rijkscultuurfondsen.

Vragen & contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met Emma Parmentier, aanspreekpunt namens de 6 rijkscultuurfondsen. Stuur een e-mail naar emma.parmentier@mondriaanfonds.nl of bel +31 (0)20 523 15 19.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen en de antwoorden over de besluiten van de meerjarige festival- en productiesubsidies 2025-2028.

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Algemene documenten

Algemeen reglement Fonds Podiumkunsten Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten, dan kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Hoe moeten deze betalingen in de aangifte worden verwerkt?

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.

Governance

Goed bestuur (vaak ook aangeduid als governance) gaat over de wijze waarop in een organisatie besluiten worden genomen. Het Fonds Podiumkunsten ziet goed, verantwoord en transparant bestuur als basisvoorwaarde voor instellingen om succesvol te kunnen opereren.