NL / EN

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.

Hieronder vindt u een overzicht van alle besluiten die betrekking hebben op het aanpassen of instellen van subsidieplafonds waarvoor kan worden volstaan met bekendmaking via de website van het Fonds.

Vaststelling subsidieplafonds juli 2018

Vaststelling subsidieplafonds 2018

beoordelingskader subsidie talentontwikkeling in de regio (20170221)

Vaststelling subsidieplafond 2016 SKIP

Vaststelling van subsidieplafonds en indiendata voor 2017

Vaststelling subsidieplafond verhoging meerjarige regeling n.a.v. prinsjesdag 2016

 

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Welke subsidie past bij mij?

De subsidiewijzer helpt u te bepalen welke subsidie bij uw plannen past.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Hoe moeten deze betalingen in de aangifte worden verwerkt?

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.