meerjarige subsidies


Meerjarige subsidies zijn eens in de vier jaar aan te vragen. De regelingen bieden makers en festivals de gelegenheid te investeren in de artistieke kwaliteit van hun werk en van hun programmering, en het opbouwen van een publiek daarvoor.

Meerjarige festivalsubsidies 2021-2024
Meerjarige productiesubsidies 2021-2024
Meerjarige festivalsubsidie 2017-2020
Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Algemene documenten

Algemeen reglement Fonds Podiumkunsten Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Hoe moeten deze betalingen in de aangifte worden verwerkt?

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.