Upstream: Music

Upstream: Music biedt artiesten in de popmuziek de kans om te investeren in de ontwikkeling van hun carrière. Deze deelregeling wordt uitgevoerd door het Fonds Podiumkunsten en medegefinancierd door Sena.

UITERSTE INDIENDATA

Deze regeling is permanent aan te vragen, zolang er voldoende budget beschikbaar is.
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Upstream: Music is bedoeld voor artiesten die al enige tijd bezig zijn en een stevige basis hebben. Een bijdrage uit Upstream: Music kan worden gebruikt om een sprong te maken naar meer publiek en ook meer inkomsten.

Voorwaarden

 • de artiest is NL-based; bepalend is niet de woonplaats, maar de financiële en artistieke banden met Nederland.
 • de artiest voert (hoofdzakelijk) eigen materiaal uit of materiaal dat specifiek voor de artiest wordt geschreven;
 • de artiest beschikt over een voldoende professioneel team om zich heen, waarin zowel zakelijk als artistiek sprake is van professionele begeleiding en ondersteuning;
 • de artiest is al geruime tijd actief en zichtbaar;
 • de artiest bevindt zich in de fase ‘(pre) mid career’; heeft meerdere releases en tournees afgerond, media-aandacht gegenereerd en een fanbase opgebouwd.
 • Beoordelingscriteria

  De aanvraag heeft betrekking op een creatief en zakelijk traject met een looptijd van maximaal twee jaar, waarin het distribueren en exploiteren van nieuwe of reeds bestaande muziekwerken van een specifieke artiest centraal staat. Plannen worden getoetst op zakelijke en formele eisen, zoals de haalbaarheid van het financieringsplan en de gemaakte afspraken tussen de verschillende partijen.

  Beschikbare bedragen

  Voor dit programma is € 600.000 per jaar beschikbaar.

  Het Fonds dekt in principe maximaal 50% van de kosten. De bijdrage is minimaal €15.000 en maximaal € 50.000. Basis is dat 30% van het bedrag de vorm van een lening heeft. De andere 70% hoeft dus niet te worden terugbetaald.

  Hoe en wanneer wordt deze subsidie aangevraagd?

  Er kan doorlopend subsidie worden aangevraagd. Een aanvraag dient uiterlijk 13 weken voor de start van het traject waarvoor een bijdrage wordt gevraagd te zijn ingediend. Een aanvraag kan door de artiest zelf worden gedaan of door een professionele partij, zoals een managementbureau, publisher of label.

  Om subsidie aan te vragen, is een wachtwoord nodig. Heb je al een wachtwoord, dan kan je hier inloggen bij Mijn Fonds. Heb je nog geen wachtwoord dan kan je dat hier aanvragen.

  Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen en FAQ die onderaan deze pagina staan.

  Regeling

  Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria staan op wetten.overheid.nl >
  De toelichting op de regeling staat hieronder.

  Overige informatie

  Upstream: Music maakt samen met Upstream: Music x Design deel uit van het programma Upstream, een samenwerking tussen het Fonds Podiumkunsten, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Sena. Beide deelregelingen zijn te vinden op upstreamgrants.nl.

  Contact

  Neem gerust contact op als er vragen of twijfels zijn. Mail naar upstreammusic@fondspodiumkunsten.nl of bel 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur) en vraag naar één van onderstaande medewerkers.
  Marian Bronsveld
  Marian Bronsveld
  Karlijn Profijt
  Karlijn Profijt
  Floris Vermeulen
  Floris Vermeulen
  Keimpe Koldijk
  Keimpe Koldijk

  I Am Oak: Osmosis


  I am Oak en Snowstar Records