Fast Forward

Fast Forward is een programma dat zich richt op de ontwikkeling van talent in een internationale context.


Het programma 'Fast Forward: talent in internationale context’ bestaat sinds 1 januari 2014 en biedt talentvolle makers de gelegenheid om onder de vleugels van een buitenlandse producent te werken aan een voorstelling of concert. Mark Yeoman heeft als intendant van het programma, samen met een groep experts uit de Nederlandse podiumkunsten, talentvolle podiumkunstenaars geselecteerd om ze te koppelen aan een buitenlandse producent, gezelschap, podium of festival.

De deelnemers aan het programma krijgen niet alleen de gelegenheid om bij toonaangevende buitenlandse producenten aan een concreet project te werken, ook kunnen zij zich met het eindresultaat presenteren op internationale podia. Op deze manier krijgen makers de kans een grote stap in hun ontwikkeling te zetten.

Mark Yeoman was tot 1 april 2016 als intendant eindverantwoordelijk voor zowel de selectie van kandidaten als voor de projectvoorstellen die met deze kandidaten worden gemaakt. In verband met zijn nieuwe rol als artistiek leider van het Grand Theatre in Groningen - naast zijn functie als artistiek directeur van Noorderzon- is het bestuur van het Fonds Podiumkunsten in overleg met Mark overeengekomen dat hij zijn functie als intendant neerlegt.

Extern programmaproducent Benoît Vanraes is verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van het programma. Hij krijgt daarbij ondersteuning van de ‘verkenners’; professionals uit de Nederlandse podiumkunsten die de ontwikkelingen en talentvolle makers kennen. Daarnaast werkt Benoît nauw samen met buitenlandse partners die betrokken zijn bij de makers. De verkenners zijn op dit moment Guy Coolen, Anita van Dolen en Pablo Cabenda.

Het is niet mogelijk om voor Fast Forward een aanvraag in te dienen. In verband met de looptijd van het programma is het inmiddels ook niet meer mogelijk een maker of uzelf voor te dragen. Voor specifieke vragen over dit programma kunt u contact opnemen via fastforward@fondspodiumkunsten.nl.

Het programma heeft een looptijd van drie jaar, van 2014 tot en met 2016. Naar verwachting zullen uiteindelijk tussen de 12 á 15 makers een (meerjarig) samenwerkingtraject in het buitenland realiseren, ondersteund door Fast Forward. Voor dit driejarige programma is 1,1 miljoen euro beschikbaar.
306134821
301167499
280324182
257657965
243269728
219499089
210427956

nieuws

nieuws - Fast Forward

Oorkaan wint YAMawards

Tony Roe (Tin Men and the Telephone)
Tony Roe (Tin Men and the Telephone)

Op 1 januari treedt het Programma ‘Fast Forward: talent in internationale context’ van het Fonds Podiumkunsten in werking. In het kader van dit programma zal het Fonds talentvolle makers de gelegenheid bieden een periode onder de vleugels van een buitenlandse gastheer te werken. Het programma heeft een looptijd van drie jaar, van 2014 tot en met 2016. De minister van Cultuur stelt hiervoor 1,1 miljoen euro beschikbaar.