Podiumregeling

De Podiumregeling ondersteunt Nederlandse podia bij het presenteren van een professioneel, kwalitatief en pluriform podiumkunstenaanbod en draagt bij aan het opbouwen van een publiek daarvoor in hun eigen omgeving.

De subsidie wordt verleend voor een periode van twee jaar en vervangt per 1 januari 2023 de onderstaande programmeringsregelingen:

  • Subsidie Reguliere Programmering Theater- en Concertzalen (SRP);
  • Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) Categorie 2 en 3;
  • Subsidie Programmering Podium Popmuziek (Kernpodiumregeling).

uiterste indiendata

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.
Voor wie is deze subsidie bedoeld?
De Podiumregeling is bedoeld voor rechtspersonen die artistiek en financieel eindverantwoordelijk zijn voor de programmering van een of meer podia.

We spreken van een podium wanneer u als organisatie hoofdgebruiker bent van een gebouw met een of meer theater- of concertzalen, en daarin op regelmatige basis professionele podiumkunstenaars en publiek samenbrengt bij voorstellingen of concerten.

Lees hieronder alvast de veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over de regeling.

Voorwaarden
U kunt als rechtspersoon maximaal 1 aanvraag indienen voor de Podiumregeling, tenzij u als rechtspersoon verantwoordelijk bent voor de programmering van podia in verschillende gemeenten.

Om voor de jaren 2023-2024 een aanvraag in te dienen moet u:
  • In de jaren 2018-2019 gemiddeld minimaal 30 professionele voorstellingen en/of concerten hebben geprogrammeerd, waarvoor er gedurende die tijd een gemiddeld minimumbedrag van 40.000 euro aan programmeringskosten (uitkoopsommen, honoraria en gages) is besteed;
  • De Code Diversiteit & Inclusie, de Governance Code Cultuur en de Fair Practice Code onderschrijven.

Subsidiebedragen
Een podium vraagt in ieder geval een programmeringsbijdrage aan. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de programmeringskosten en het aantal professionele voorstellingen of concerten dat jaarlijks gepresenteerd wordt. We hanteren daarbij de gemiddelden van de peiljaren 2018 en 2019.

Daarnaast is er voor een select aantal podia een productiebijdrage van 25.000 euro per jaar beschikbaar. Dat bedrag kan worden ingezet om de rol van het podium als (co)producent of talentontwikkelaar verder te versterken.

U kunt een productiebijdrage aanvragen als er bij uw podium:
  • Niet structureel geproduceerd wordt door een instelling die meerjarige ondersteuning ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of het Fonds Podiumkunsten;
  • Geen sprake is van een BIS-ontwikkelfunctie.


Beoordeling
De beoordeling vindt plaats in zes afzonderlijke landsdelen: Noord, Oost, West, Midden, Zuid en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Alle aanvragen worden per landsdeel beoordeeld door een commissie, die voor een deel bestaat uit adviseurs met kennis over de culturele infrastructuur in de regio.

Aanvragen voor de programmeringsbijdrage worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
  • Artistieke positie;
  • Publieksfunctie;
  • Inbedding.

Voor de toekenning van productiebijdragen draagt elke landsdeelcommissie een beperkt aantal podia voor.

Budget en subsidiehoogte
Voor de periode 2023-2024 is een budget beschikbaar van 10,3 miljoen euro.

Meer informatie over de subsidiehoogte is beschikbaar in de toelichting op de regeling.

Aanvraag indienen
Wilt u voor de periode 2023-2024 een aanvraag indienen voor de Podiumregeling? Vraag de subsidie dan uiterlijk 6 juli 2022, 23.59 uur aan via Mijn Fonds. U heeft hiervoor een account nodig. Heeft u nog geen account, dan kunt u dat hier aanvragen.

Het Fonds maakt de besluiten uiterlijk 15 weken na de deadline kenbaar aan de aanvragers.

Raadpleeg vóór het invullen van het aanvraagformulier eerst de regeling en toelichting onderaan deze pagina. Bij het opstellen van het inhoudelijk plan volgt u de bijbehorende richtlijnen.

Contact
Heeft u vragen? Mail ons via podiumregeling@fondspodiumkunsten.nl of bel 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).

Toekenningen: Podiumregeling (13 december 2022)

Subsidieplafonds per landsdeel (13 december 2022)

Regeling en toelichting: Podiumregeling

Richtlijnen: Podiumregeling

FAQ: Podiumregeling

Ronald Romijn
Ronald Romijn
Bureaumedewerker
070-7072751
@ r.romijn@fondspodiumkunsten.nl
Karlijn Profijt
Karlijn Profijt
Subsidiecoördinator
070-7072754
@ k.profijt@fondspodiumkunsten.nl
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Secretaris podia en festivals
070-7072739
@ j.sprengers@fondspodiumkunsten.nl
Ruby van den Brink
Ruby van den Brink
Subsidieconsulent
070-7072794
@ r.brink@fondspodiumkunsten.nl
Soraya Putman
Soraya Putman
Subsidiecoördinator
070-7072710
@ s.putman@fondspodiumkunsten.nl
Els Roza
Els Roza
Subsidieconsulent
070-7072723
@ e.roza@fondspodiumkunsten.nl
Anne-Wil Huisman
Anne-Wil Huisman
Subsidieconsulent
070-7072738
@ aw.huisman@fondspodiumkunsten.nl
Eva Huisman
Eva Huisman
Subsidieconsulent
070-7072747
@ e.huisman@fondspodiumkunsten.nl
Merel Burghouwt
Merel Burghouwt
Subsidieconsulent
070-7072735
@ m.burghouwt@fondspodiumkunsten.nl
Lenneke Rauh
Lenneke Rauh
Subsidieconsulent
070-7072775
@ l.rauh@fondspodiumkunsten.nl
Steffi Blonk
Steffi Blonk
Subsidieconsulent
070-7072781
@ s.blonk@fondspodiumkunsten.nl
Daan Crone
Daan Crone
Subsidieconsulent
070-7072721
@ d.crone@fondspodiumkunsten.nl
Tinka Hoek
Tinka Hoek
Subsidieconsulent
070-7072718
@ t.hoek@fondspodiumkunsten.nl