reeks opdrachten compositie of libretto

Subsidies voor het geven van een reeks opdrachten om composities of libretto’s te schrijven, hebben als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.


Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een instelling die meerdere composities of libretto’s wil laten maken in de periode 2020-2021, kan een subsidie voor het verlenen van een reeks opdrachten compositie of libretto aanvragen. Een bundel bedraagt maximaal € 78.750 per jaar. Indien u voornemens bent om alleen een enkele opdracht te verstrekken, kunt u een subsidie voor het verlenen van een opdracht compositie of libretto aanvragen.

NB Wanneer in het kader van een productiesubsidie ook één of meer nieuwe composities of libretto’s worden gemaakt, kan daarvoor aanvullend een bedrag worden aangevraagd van maximaal € 25.000. Het is af te raden om dan een aparte aanvraag voor het verlenen van opdrachten aan te vragen; het opnemen van dit onderdeel in de aanvragen voor de productiesubsidies volstaat.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • opdrachthistorie
  • opdrachtbeleid
  • publieksbereik
  • betekenis van het resultaat van de activiteiten voor de podiumkunsten in Nederland

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen voor een subsidie voor het verlenen van een reeks opdrachten compositie of libretto worden eens per twee jaar behandeld in één gezamenlijke ronde. De aanvraag moet betrekking hebben op twee kalenderjaren. De indiendatum staat rechtsboven op deze pagina. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

NB Na het inloggen op Mijn Fonds kiest u voor 'Voer nieuwe aanvraag in'. Uit de lijst mogelijke regelingen kiest u 'Opdracht compositie of libretto'. Daarna maakt u de keus of u wilt aanvragen voor een 'Opdracht compositie of libretto' of voor een 'Reeks opdrachten'. Vervolgens opent zich het juiste aanvraagformulier.

Beschikbare bedragen

Voor de reeks opdrachten compositie of libretto is voor beide kalenderjaren gezamenlijk € 600.000 beschikbaar.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in § 4 over de reeks opdrachten compositie of libretto van de deelregeling composities en libretto's op wetten.overheid.nl. De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.

Honorariumtabel

De richtlijnen van de honoraria voor compositie-opdrachten staan op deze pagina.

De richtlijnen van de honoraria voor libretto-opdrachten staan in dit PDF bestand.

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Leo Dijsselbloem
Leo Dijsselbloem
Ron Ford
Ron Ford
Bas de Kort
Bas de Kort
Jasmijn van der Most van Spijk
Jasmijn van der Most van Spijk
Foto: Ada Nieuwendijk
Foto: Ada Nieuwendijk

Claude Vivier, een muzikaal continent


Asko|Schönberg en Reza Namavar

Foto: Martijn Halie
Foto: Martijn Halie
Foto: Wout Nooitgedagt
Foto: Wout Nooitgedagt

Ricciotti ensemble in Cuba


Ricciotti Ensemble

Foto: Frank Auperlé
Foto: Frank Auperlé
Foto: Wout Nooitgedagt
Foto: Wout Nooitgedagt

Ricciottiando en Cuba


Ricciotti Ensemble

November Music 2017


November Music

Foto: Hélène van Domburg
Foto: Hélène van Domburg

Apenootje


Rotterdams Philharmonisch Orkest en Monique Krüs