reeks opdrachten compositie of libretto

Met onze compositieregelingen bedienen we een klein, maar heel gedifferentieerd veld. In dat beleid staat de componist en zijn/haar ontwikkeling centraal. De reekssubsidie is bedoeld om ervaren opdrachtgevers daarbij meer ruimte te geven om in langere lijnen te werken aan een opdrachtenbeleid. Deze subsidievorm is bedoeld voor opdrachtgevers met een aantoonbare historie als opdrachtgever en een helder beleid met betrekking tot het tot stand komen van nieuw repertoire.

Deze subsidievorm betreft een reeks opdrachten om composities of libretto’s te schrijven, met als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.

Subsidieaanvragen voor de reeks opdrachten compositie of libretto worden in twee rondes behandeld. Een voor orkesten, specifiek voor symfonisch repertoire (deadline 31 mei 2023), en een voor ensembles en festivals (deadline 9 augustus 2023).

UITERSTE INDIENDATA

31
mei '23
09
aug '23
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een instelling die meerdere composities of libretto’s wil laten maken in de periode 2024-2025, kan een subsidie voor het verlenen van een reeks opdrachten compositie of libretto aanvragen. U kunt een subsidiebedrag van maximaal 100.000 euro aanvragen voor een periode van twee jaar.

Indien u voornemens bent om alleen een enkele opdracht te verstrekken, kunt u een subsidie voor het verlenen van een opdracht compositie of libretto aanvragen.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Opdrachthistorie
  • Opdrachtbeleid
  • Publieksbereik
  • Betekenis van het resultaat van de activiteiten voor de podiumkunsten in Nederland

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

De aanvraag moet betrekking hebben op twee kalenderjaren. De indiendata staan bovenaan deze pagina. Raadpleeg vóór het invullen van het aanvraagformulier eerst de toelichting en richtlijnen onderaan deze pagina.

Om subsidie aan te vragen heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord, dan kunt u dat hier aanvragen.

NB Na het inloggen op Mijn Fonds kiest u voor 'Voer nieuwe aanvraag in'. Uit de lijst van mogelijke regelingen kiest u 'Opdracht compositie of libretto'. Daarna maakt u de keus of u wilt aanvragen voor een 'Opdracht compositie of libretto' of voor een 'Reeks opdrachten'. Vervolgens opent zich het juiste aanvraagformulier.

Beschikbare bedragen

Voor de periode 2024-2025 is er een totaalbudget van 750.000 euro beschikbaar. Voor de reeks opdrachten-regeling voor ensembles en festivals is het budget 450.000 euro. Voor de reeks opdrachten-regeling voor orkesten is 225.000 euro beschikbaar. Het resterende bedrag wordt op basis van de ontvangen aanvragen achteraf verdeeld.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in § 4 over de reeks opdrachten compositie of libretto van de deelregeling composities en libretto's op wetten.overheid.nl.

Honorariumtabel

Het Fonds gaat er vanuit dat bij het verstrekken van opdrachten de in de sector opgestelde honorariumrichtlijnen worden gehanteerd. De richtlijnen voor honoraria voor compositie-opdrachten staan op deze pagina.

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Leo Dijsselbloem
Leo Dijsselbloem
Subsidieconsulent
070-7072748
@ l.dijsselbloem@fondspodiumkunsten.nl
Ron Ford
Ron Ford
Secretaris compositie
070-7072791
@ r.ford@fondspodiumkunsten.nl
Jasmijn van der Most van Spijk
Jasmijn van der Most van Spijk
Bureaumedewerker
070-7072707
@ j.most@fondspodiumkunsten.nl
Anjali Goeptar
Anjali Goeptar
Bureaumedewerker
070-7072752
@ a.goeptar@fondspodiumkunsten.nl
Jochem van Oortmerssen
Jochem van Oortmerssen
Subsidiecoördinator
070-7072728
@ j.oortmerssen@fondspodiumkunsten.nl
Carolijn van der Sanden
Carolijn van der Sanden
Subsidieconsulent, contactpersoon voor het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk
070-7072714
@ c.sanden@fondspodiumkunsten.nl
Foto: Ada Nieuwendijk
Foto: Ada Nieuwendijk

Claude Vivier, een muzikaal continent


Asko|Schönberg en Reza Namavar

Foto: Martijn Halie
Foto: Martijn Halie
Foto: Wout Nooitgedagt
Foto: Wout Nooitgedagt

Ricciotti ensemble in Cuba


Ricciotti Ensemble

Foto: Frank Auperlé
Foto: Frank Auperlé
Foto: Wout Nooitgedagt
Foto: Wout Nooitgedagt

Ricciottiando en Cuba


Ricciotti Ensemble

November Music 2017


November Music

Foto: Hélène van Domburg
Foto: Hélène van Domburg

Apenootje


Rotterdams Philharmonisch Orkest en Monique Krüs