Meerjarige productiesubsidies 2021-2024

De regeling meerjarige productiesubsidie 2021-2024 biedt makers de mogelijkheid om te investeren in de artistieke kwaliteit van hun werk in de jaren 2021 tot en met 2024 en het opbouwen van een publiek daarvoor.

uiterste indiendata

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.
Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?
Een instelling die gericht is op het zelf ontwikkelen en produceren van uitvoeringen met een herkenbare artistieke signatuur kan meerjarige activiteitensubsidie aanvragen.
Beoordelingscriteria
Een instelling heeft de keuze tussen drie categorieën aan subsidie. Hoe hoger de categorie, hoe meer criteria in de beoordeling van de subsidieaanvraag.

Categorie I, II en III:

a. artistieke kwaliteit van het werk van de maker(s);
b. kwaliteit van de activiteiten uit het plan;
c. publieksfunctie.

Categorie II en III:

d. betekenis voor de Nederlandse podiumkunstpraktijk.

Categorie III:

e. inbedding.
Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?
Aanvragen voor de periode 2021-2024 dienen uiterlijk 2 maart 2020 om 17.00 uur te zijn ontvangen. U kunt deze subsidie uitsluitend digitaal aanvragen via Mijn Fonds. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de regeling en de richtlijnen; u vindt deze onderaan de pagina. U dient de richtlijnen te volgen bij het opstellen van het inhoudelijk plan.
Beschikbare bedragen
Voor de periode 2021-2024 zijn per kalenderjaar de volgende bedragen beschikbaar voor de verschillende categorieën:

categorie I: 3.000.000 euro

categorie II: 9.000.000 euro

categorie III: 5.000.000 euro


Daarnaast is er voor de periode 2021-2024 per kalenderjaar een flexibel budget voor de drie categorieën gezamenlijk van 3.000.000 euro.
Uiterste indiendatum
Deze subsidie is aan te vragen tot maandag 2 maart 2020 om 17.00 uur. Dan sluit het loket en is het niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. Houd ook rekening met technische uitdagingen, zoals een trage verbinding. Dien uw aanvraag daarom tijdig in.
Regeling, toelichting en richtlijnen
Hieronder vindt u de regeling, toelichting en de richtlijnen. De regeling staat ook op wetten.overheid.nl.
Publicatie besluiten meerjarige subsidies 2021-2024
Op meerjarig.fondspodiumkunsten.nl vindt u de adviezen voor de meerjarige productiesubsidies 2021-2024 en een toelichting op de besluiten.
Jaarverantwoording
Als uw instelling subsidie ontvangt uit de regeling meerjarige productiesubsidies of meerjarige festivalsubsidies, legt u jaarlijks verantwoording af over de besteding daarvan. Ook indien er in een boekjaar (bijna) geen activiteiten hebben plaatsgevonden, bent u verplicht een verantwoording over dat jaar in te dienen. Dit geldt nadrukkelijk ook voor biënnales.

De deadline voor het indienen van de jaarverantwoording is 30 april. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Handboek Verantwoording hieronder.
Contact
Heeft u nog vragen over deze regeling? Neem dan contact met ons op via meerjarigeproducties@fondspodiumkunsten.nl of 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).

Handboek verantwoording

Veelgestelde vragen bij de jaarverantwoording (2023)

Regeling

Richtlijnen

Rekenmodel: Bestemmingsfonds

Jasmijn van der Most van Spijk
Jasmijn van der Most van Spijk
Bureaumedewerker
070-7072707
@ j.most@fondspodiumkunsten.nl
Marian Bronsveld
Marian Bronsveld
Bureaumedewerker
070-7072706
@ m.bronsveld@fondspodiumkunsten.nl
Ronald Romijn
Ronald Romijn
Bureaumedewerker
070-7072751
@ r.romijn@fondspodiumkunsten.nl
Ron Visser
Ron Visser
Secretaris dans en muziektheater
070-7072730
@ r.visser@fondspodiumkunsten.nl
Floris Vermeulen
Floris Vermeulen
Secretaris muziek
070-7072742
@ f.vermeulen@fondspodiumkunsten.nl
Jenny Mijnhijmer
Jenny Mijnhijmer
Secretaris theater, contactpersoon voor het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk
070-7072717
@ j.mijnhijmer@fondspodiumkunsten.nl
30 appearances out of darkness/Arno Schuitemaker | Foto: © Desiré van den Berg
30 appearances out of darkness/Arno Schuitemaker | Foto: © Desiré van den Berg
Foto: Peter Hujar
Foto: Peter Hujar

Love Sontag


Discordia

De Veenfabriek | KRANT
De Veenfabriek | KRANT

KRANT


De Veenfabriek

pro.2025.ciconiaconsortitaliaansekerst159.webp

Italiaanse kerst


Ciconia Consort

pro.2012.campagnebeeldgroei2.webp

Groei


De Veenfabriek

Theatermaker Wensley Piqué | Foto: Mark Bolk
Theatermaker Wensley Piqué | Foto: Mark Bolk

GRANM’MA


ROSE stories

Foto: Milena Twiehaus
Foto: Milena Twiehaus

Interval


OFF Projects

pro.2007.cctv142.webp

Kaukasische Klanken


Ciconia Consort

Foto: PERRY | © Jean van Lingen
Foto: PERRY | © Jean van Lingen
Foto: Hans Gerritsen
Foto: Hans Gerritsen

Oor/Sprong


Cappella Pratensis

pro.2014.raststagesplaces.webp

STAGES PLACES


Theater RAST

Foto: Bart Grietens
Foto: Bart Grietens

George & Eran worden veganisten


George & Eran producties

pro.1999.tgechoeindland.webp

Eindland


TgECHO

pro.1995.orchestra18c.webp

Veertig jaar Orkest van de Achttiende Eeuw


Orkest van de Achttiende Eeuw

pro.1987.mariamariamaria.webp

MARIA MARIA MARIA


De Veenfabriek