Mechteld Bannier

Mechteld Bannier is zakelijk leider van Theater City of Wesopa in Weesp. Daarnaast geeft ze les in ondernemerschap aan het conservatorium in Haarlem en leidt ze een amateurband die deel uitmaakt van het Muziekpakhuis in Amsterdam. Als saxofonist ben is ze op het moment vooral actief bij de Non Melting Icecream Band. Mechteld heeft een aantal jaar muziektheaterproducties gemaakt waaronder Worst of the Eighties en High Heels in Concert.