Lenneke Mietes

Lenneke Mietes is een interdisciplinaire en domeinoverstijgende docent en maker op het gebied van performance art. Breed geschoold (Codarts Rotterdam, CSSD Londen, LinC A Universiteit Utrecht, LIS, London Interdisciplinary School) en eindeloos nieuwsgierig naar de impact van artistieke projecten op (inter)nationaal, regionaal en lokaal niveau. Durf en een heldere visie (artistiek en maatschappelijk) zijn belangrijke pijlers waarlangs Lenneke performance beziet en ervaart. "Waarom doen we wat we doen?" is daarbij de immer centrale en toetsende vraag.