Karin Netten

Karin Netten studeerde aan de Regie Opleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Docent Theater aan de NHL Stenden. Sinds haar afstuderen in 2008 is ze werkzaam als freelance regisseur. In 2013 kwam ze als regisseur en kwartiermaker terecht bij Kameroperahuis. In de daaropvolgende jaren verschoof de aandacht van Netten van regie naar talentontwikkeling. Sinds 2019 is ze directeur van KASKO Huis voor muziektheater (voorheen Kameroperahuis).