Ester Eva Damen

Ester Eva Damen is werkzaam als filmmaker, beeldend kunstenaar en (scenario)schrijver. Ze volgde na de Rietveld Academie en Nederlandse Film en TV academie (scenario & regie) een werkperiode aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten (film/video). Ze rondde een master af in Art studies (Artistic Research) aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde hier een lesbevoegdheid Kunstgeschiedenis. De door Ester Eva Damen geïnitieerde Stichting la Jetée stimuleert sinds 2007 cross-over projecten. Samenwerking van film met dans en nieuwe muziek is een van de rode draden in haar werk.