Gieske Bienert

Gieske Bienert is werkzaam als adjunct-directeur van MU Hybrid Art House in Eindhoven.
MU beweegt zich binnen, tussen en dwars door hedendaagse beeldende kunst, design, digitale cultuur, bio art en performance. Daar waar disciplines en praktijken elkaar raken en er iets nieuws ontstaat ligt haar interesse en expertise.
Bienert is opgeleid als theatermaker en werkte lange tijd als artistiek leider voor filmhuis & vlakkevloer-theater Plaza Futura (nu Natlab) en als curator en adjunct-directeur van STRP festival voor kunst & technologie. Binnen deze werkzaamheden is zij regelmatig als (co)producent betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van nieuw werk van met name jonge kunstenaars.