Pietie van Veen

De loopbaan van Pietie begon in 1968 in het (toen nog) kleuter- en lager onderwijs. In 1991 maakte ze haar entree in de theaterwereld als vrijwillig adviseur van de directeur van het Zaantheater op het gebied van jeugdvoorstellingen. Via die weg groeide ze in twee jaar tijd door naar hoofd programmering van het Zaantheater.

In 2008 maakte ze een overstap naar Theater de Harmonie in Leeuwarden. Sinds 2016 is Pietie als freelancer actief. In die hoedanigheid heeft ze gewerkt voor theaters in Hoorn, Amersfoort, Nieuwegein, Veghel en Haarlem.

Bij het laatste theater is ze drie jaar betrokken geweest. Gedurende die periode is ze meermaals jurylid geweest van verschillende cabaret- en kleinkunstfestivals. Vanaf 2020 heeft ze haar werkzame leven enigszins afgebouwd, maar is ze nog steeds erg gericht op de theatersector.