Kim Kooiman

Kim Kooiman werkte van 2003 t/m 2016 als allround theaterprogrammeur voor de Stadsschouwburg Utrecht. Daarnaast is zij werkzaam als dramaturg en freelance schrijver. In 2012 richtte zij het platform Cultuur voor Kinderen & Jongeren op. aan deze organisatie is zij verbonden als artistiek leider. Kim studeerde Theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast volgde zij de studie Cultuur & Beleid aan Hogeschool Holland en Landschapsarchitectuur aan Hogeschool Van Hall Larenstein.