nieuws - 23 dec '21

Diverse Steunmaatregelen in de Maak

De afgelopen maanden heeft het Fonds Podiumkunsten op verschillende momenten van het ministerie van OCW de opdracht gekregen coronasteunmaatregelen uit te voeren. De steun houdt verband met de verschillende beperkende maatregelen voor de sector en richt zich op verschillende groepen getroffenen, steeds met het doel tegemoet te komen aan geleden verliezen en zoveel mogelijk werkenden in de sector aan het werk te houden of te kunnen compenseren.

Audio Obscura
Audio Obscura
Sharon Gesthuizen en Santhuruu Nadesapillai
Sharon Gesthuizen en Santhuruu Nadesapillai
misiconi dance company
misiconi dance company
Gavin-Viano Fabri
Gavin-Viano Fabri
Vertegenwoordigers van de zes rijkscultuurfondsen en het PBCCG tijdens de online kick-off.
Vertegenwoordigers van de zes rijkscultuurfondsen en het PBCCG tijdens de online kick-off.
Foto: Peter Hujar
Foto: Peter Hujar
projecten - 15 feb '22

Love Sontag