di. 22 januari 2019

Overzicht en wijzigingen subsidieplafonds 2019

Met ingang van 2019 gelden de nieuwe subsidieplafonds. Er zijn hierbij belangrijke wijzigingen doorgevoerd in diverse regelingen. De wijzigingen hebben betrekking op het besluit om bij een aantal subsidies de subsidiebedragen en budgetten te verhogen.


De budgetten van de volgende subsidies zijn met 5% verhoogd: productiesubsidie, subsidie nieuwe makers, SRP, SKIP, subsidie programmering festival, werkbijdrage muziekauteur, opdracht compositie of libretto. Het budget voor de reeks opdrachten compositie en libretto is verhoogd van 600.000 euro naar 750.000 euro. Dit heeft te maken met de extra ruimte die het Fonds wil creëren voor nieuw symfonisch repertoire.
De hoogte van een werkbijdrage muziekauteur gaat 500 euro omhoog en wordt 9.500 euro. Eerder al zijn de bedragen voor programmeringssubsidie festivals verhoogd.

Productiesubsidie

Er is een maximum aantal aanvraagmogelijkheden opgenomen voor de productiesubsidie. Aanvragers voor een productiesubsidie kunnen hogere bedragen aanvragen en het budget is verhoogd. Daar staat tegenover dat er een maximum is gesteld aan het aantal aanvragen dat er per jaar kan worden ingediend. Een instelling mag maximaal drie aanvragen per jaar indienen.

Het subsidieplafond is het bedrag dat voor een regeling beschikbaar is. Als dit bedrag bereikt is kan er geen subsidie meer worden verleend. Binnen onze regelingen bestaat de mogelijkheid om subsidieplafonds in te stellen. Plafonds zijn altijd gekoppeld aan specifieke indienmomenten. De meeste subsidieplafonds worden aan het begin van het jaar vastgesteld. In bijzondere gevallen kunnen we op een later moment in het jaar besluiten om een plafond naderhand vast te stellen of om een bestaand plafond te verhogen. Raadpleeg daarom altijd onze site voor de meest actuele subsidieplafonds.
Het overzicht is te vinden op onze pagina bestuursbesluiten. De actuele subsidieplafonds en indiendata zijn ook altijd te vinden bij de verschillende subsidieregelingen van het Fonds.

Van maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 juni is Mijn Fonds niet bereikbaar. Het systeem wordt geüpdatet en krijgt een ander uiterlijk. Onze excuses voor het ongemak.

 Aart Strootman over het maakproces van Shambling Emerge – after after party | Video: Bart Andriessen
Aart Strootman over het maakproces van Shambling Emerge – after after party | Video: Bart Andriessen

Minister Van Engelshoven maakte vanochtend de uitgangspunten bekend voor het cultuurbeleid in de periode 2021-2024.

Bijeenkomst op 21 mei in het Humanity House
Bijeenkomst op 21 mei in het Humanity House
 Ceci n
Ceci n'est pas...,van Dries Verhoeven

Theater aan Zee nodigt theatermakers uit om een nieuw idee in te sturen voor de Cross-overpitch op Theater aan Zee.

Café Zimmermann | Nederlandse Bachvereniging | Foto: Anna van Kooij
Café Zimmermann | Nederlandse Bachvereniging | Foto: Anna van Kooij
meer