di. 22 januari 2019

Overzicht en wijzigingen subsidieplafonds 2019


Met ingang van 2019 gelden de nieuwe subsidieplafonds. Er zijn hierbij belangrijke wijzigingen doorgevoerd in diverse regelingen. De wijzigingen hebben betrekking op het besluit om bij een aantal subsidies de subsidiebedragen en budgetten te verhogen.


De budgetten van de volgende subsidies zijn met 5% verhoogd: productiesubsidie, subsidie nieuwe makers, SRP, SKIP, subsidie programmering festival, werkbijdrage muziekauteur, opdracht compositie of libretto. Het budget voor de reeks opdrachten compositie en libretto is verhoogd van 600.000 euro naar 750.000 euro. Dit heeft te maken met de extra ruimte die het Fonds wil creëren voor nieuw symfonisch repertoire.
De hoogte van een werkbijdrage muziekauteur gaat 500 euro omhoog en wordt 9.500 euro. Eerder al zijn de bedragen voor programmeringssubsidie festivals verhoogd.

Productiesubsidie

Er is een maximum aantal aanvraagmogelijkheden opgenomen voor de productiesubsidie. Aanvragers voor een productiesubsidie kunnen hogere bedragen aanvragen en het budget is verhoogd. Daar staat tegenover dat er een maximum is gesteld aan het aantal aanvragen dat er per jaar kan worden ingediend. Een instelling mag maximaal drie aanvragen per jaar indienen.

Het subsidieplafond is het bedrag dat voor een regeling beschikbaar is. Als dit bedrag bereikt is kan er geen subsidie meer worden verleend. Binnen onze regelingen bestaat de mogelijkheid om subsidieplafonds in te stellen. Plafonds zijn altijd gekoppeld aan specifieke indienmomenten. De meeste subsidieplafonds worden aan het begin van het jaar vastgesteld. In bijzondere gevallen kunnen we op een later moment in het jaar besluiten om een plafond naderhand vast te stellen of om een bestaand plafond te verhogen. Raadpleeg daarom altijd onze site voor de meest actuele subsidieplafonds.
Het overzicht is te vinden op onze pagina bestuursbesluiten. De actuele subsidieplafonds en indiendata zijn ook altijd te vinden bij de verschillende subsidieregelingen van het Fonds.
Een van de gehonoreerden Bambie | Foto: SYB
Een van de gehonoreerden Bambie | Foto: SYB
Een van de gehonoreerden Marjet Moorman
Een van de gehonoreerden Marjet Moorman
Een van de gehonoreerden Poppodium de Spot met de Dansers | Foto: Bart Grietens
Een van de gehonoreerden Poppodium de Spot met de Dansers | Foto: Bart Grietens
Theater Artemis & Het Zuidelijk Toneel | Het verhaal van het verhaal | Foto: Kurt Van der Elst
Theater Artemis & Het Zuidelijk Toneel | Het verhaal van het verhaal | Foto: Kurt Van der Elst
Een van de gehonoreerden Yorick van Norden
Een van de gehonoreerden Yorick van Norden
Een van de gehonoreerden ARTVARK saxophone Quartet | Agwa Productions | Foto: Lenny Oosterwijk
Een van de gehonoreerden ARTVARK saxophone Quartet | Agwa Productions | Foto: Lenny Oosterwijk
Een van de gehonoreerden Slagwerk Den Haag | Foto: Gerrit Schreurs
Een van de gehonoreerden Slagwerk Den Haag | Foto: Gerrit Schreurs

Eerlijke beloning voor eerlijk werk, dat moet de norm zijn. Maar hoe komen we daar? En wie heeft welke rol? Het Fonds Podiumkunsten heeft daarover advies ingewonnen bij het kennis –en dienstencentrum CAOP. Het advies van het CAOP geeft inzicht in de verantwoordelijkheden van diverse partijen, waaronder instellingen, financiers en uitvoerenden. Het Fonds gebruikt het advies van het CAOP bij de voorbereidingen op de beleidsperiode 2021-2024.

meer