SUBSIDIE NIEUWE MAKERS

Subsidie voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals.

UITERSTE INDIENDATA

16
jan '19
21
aug '19
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Producerende instellingen, podia en festivals (ook reeds gesubsidieerde) kunnen een aanvraag doen voor een maker of collectief van makers die nog niet zo lang actief zijn. Samenwerkingen zijn mogelijk (bijvoorbeeld tussen gezelschap en podium of tussen binnenlandse partij en buitenlandse partij). De maker is eindverantwoordelijk voor de voorstelling en er moeten meerdere producties tot stand komen. Instellingen die reeds een subsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen, komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Beoordelingscriteria

  • motivering van de beoogde samenwerking tussen de aanvrager en de maker(s)
  • ondernemerschap
  • verwachte bijdrage aan de ontwikkeling van de maker(s)
  • bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. De indiendata staan bovenaan deze pagina. U mag per ronde maximaal drie aanvragen per organisatie indienen.

De procedure bestaat uit twee fases. Voor de eerste fase dient u een beknopt plan in, waarna u wordt uitgenodigd voor een gesprek met de adviescommissie. Op basis van het gesprek en het plan adviseert de commissie welke aanvragers worden uitgenodigd om hun plan verder uit te werken voor de tweede fase. De andere aanvragers ontvangen na de eerste fase een afwijzing, vergezeld van het onderbouwde commissieadvies.

Heeft u niet eerder subsidie bij het Fonds Podiumkunsten aangevraagd? Dan adviseren wij u contact op te nemen met het Fonds om in overleg te bekijken of u een subsidieaanvraag kunt doen.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

Data eerste ronde 2019

Binnen twee weken na de deadline ontvangt u een uitnodigingsbrief voor het gesprek met de commissie, tenzij uw aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet. De gesprekken met de commissie in de eerste fase worden in de volgende periode gevoerd: van 8 februari tot en met 21 februari 2019.

Let op: het is niet mogelijk het gesprek te voeren op een andere dan de toegewezen datum en tijdstip. Wij verzoeken u alvast rekening te houden met bovenstaande data.

De uitkomsten van de eerste fase worden uiterlijk op 12 maart 2019 verzonden. Als uw aanvraag wordt doorgelaten naar fase twee, ontvangt u een verzoek om uw plan verder uit te werken. Hiervoor heeft u drie weken de tijd: de deadline voor de uitgewerkte plannen is 2 april 2019. Het besluit over de tweede fase verzenden wij uiterlijk op 7 mei 2019.

Beschikbare bedragen

Voor de subsidie nieuwe makers is in 2018 voor alle disciplines tezamen per ronde € 750.000 beschikbaar. Het subsidiebedrag is maximaal 80% van de subsidiabele kosten als die niet meer dan € 100.000 zijn en maximaal 50% als die meer zijn dan € 100.000.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in § 3 over de subsidie nieuwe makers van de deelregeling projectsubsidies op wetten.overheid.nl. De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Ron Visser
Ron Visser
Brian Lo Sin Sjoe
Brian Lo Sin Sjoe
Robin Zijlstra
Robin Zijlstra
Marianne Wijnja
Marianne Wijnja
Jochem van Oortmerssen
Jochem van Oortmerssen
producties
Still uit de film van You
Still uit de film van You're Just Zealous

Wings & Roots


De Balie en Andrea Voets

Foto: Sanne Delcroix & Lisa Louwers
Foto: Sanne Delcroix & Lisa Louwers

Kill All Kids


Iona&rineke en Orkater

Alleen staan de vaders


Young Mich Poetry en Theater Zuidplein

Foto: Bart Grietens
Foto: Bart Grietens

My Heart Into My Mouth


Espen Hjort en Het Huis Utrecht

Foto: Hester Postma
Foto: Hester Postma
Foto: Erik Franssen
Foto: Erik Franssen

een Kersentuin


Kameroperahuis en Mart van Berckel

Foto: Ronald Knapp
Foto: Ronald Knapp

Melt me Down - Luke Dean


Grachtenfestival en Luke Deane

She flies by night - Luke Deane


Grachtenfestival en Luke Deane

BLOOS


Het Huis Utrecht en Marte Boneschansker

Foto: Sanja Marusic
Foto: Sanja Marusic

De rode klauw


Theater RAST

Kraak


mc KASSETT

Study for figure


Wild Vlees en Theaterfestival Boulevard

Yannick Hiwat Festival


Yannick Hiwat en Concert- en Congresgebouw De Doelen in Concert- en Congresgebouw De Doelen

Aghori


Korzo en Shailesh Bahoran