nieuws - 14 feb '19

Visitatiecommissie oordeelt positief over functioneren rijkscultuurfondsen

In opdracht van het ministerie van OCW heeft een commissie van zes het beleid en de dagelijkse praktijk van de zes rijkscultuurfondsen geƫvalueerd, te weten het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

nieuws - 20 feb '19

14 toekenningen productiesubsidie

Het Fonds Podiumkunsten heeft 14 projecten toegekend voor de productiesubsidie. Er zijn 58 aanvragen in behandeling genomen. Aanvragen worden in vijf ronden per jaar behandeld. In deze vijfde ronde is er 735.000 euro beschikbaar.

Op zaterdag 16 en 23 februari tussen 19.00-22.00 uur is Mijn Fonds niet bereikbaar in verband met werkzaamheden.

Foto: Casper Koster
Foto: Casper Koster
productie - 22 feb '19

Kwartet

Hoe kan de samenwerking tussen podia en culturele instellingen effectiever vorm krijgen? Op verzoek van de minister van OCW heeft het Fonds Podiumkunsten een tiental allianties van podia/festivals en producerende gezelschappen gevolgd. De monitoring is uitgevoerd door Kwink Groep.

Foto: Esther de Boer
Foto: Esther de Boer
productie - 16 feb '19

Floris