raad van toezicht


v.l.n.r. Santhuruu Nadesapillai, Fernand Izeboud, Kete Kervezee, Hester Maij, Andrew Makkinga en Sharon Gesthuizen;  foto: Karen van Gilst
v.l.n.r. Santhuruu Nadesapillai, Fernand Izeboud, Kete Kervezee, Hester Maij, Andrew Makkinga en Sharon Gesthuizen; foto: Karen van Gilst

Het Fonds Podiumkunsten kent een Raad van Toezicht. Een Raad van Toezicht met een kritische en integere taakvervulling, een onafhankelijke positionering en een diverse samenstelling in leeftijd, achtergrond en in beroepservaring. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hanteren de Code Governance Cultuur.

Voorzitter


Kete Kervezee
Voormalig voorzitter van de Raad voor het Primair Onderwijs
(PO-Raad), voormalig inspecteur-generaal van het Onderwijs/OCW en voormalig inspecteur-generaal van Werk en Inkomen/SZW.

Leden


Fernand Izeboud
Partner bij PricewaterhouseCoopers

Frits Lintmeijer
Werkzaam als zelfstandig adviseur.

Hester Maij
Directeur Public & Regulatory Affairs bij Royal Friesland Campina

Andrew Makkinga
Presentator NPO radio en debatleider

Sharon Gesthuizen
Directeur van de academie voor Art & Design aan het ArtEZ Art Institute in Arnhem

Santhuruu Nadesapillai
Bankier bij ING Bank N.V.