raad van toezicht


Het Fonds Podiumkunsten kent een Raad van Toezicht. Een Raad van Toezicht met een kritische en integere taakvervulling, een onafhankelijke positionering en een diverse samenstelling in leeftijd, achtergrond en in beroepservaring. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hanteren de Code Governance Cultuur.
Meer informatie over de Raad van Toezicht en good governance >

Voorzitter:
Kete Kervezee
Voormalig voorzitter van de Raad voor het Primair Onderwijs
(PO-Raad), voormalig inspecteur-generaal van het Onderwijs/OCW en voormalig inspecteur-generaal van Werk en Inkomen/SZW.

Leden:
Fernand Izeboud
Partner bij PricewaterhouseCoopers

Frits Lintmeijer
Werkzaam als zelfstandig adviseur.

Hester Maij
Directeur Public & Regulatory Affairs bij Royal Friesland Campina

Andrew Makkinga
Presentator NPO radio en debatleider