SUBSIDIE PROGRAMMERING FESTIVAL

Een programmeringssubsidie festival is een bijdrage voor de programmering van een kwalitatief hoogwaardig aanbod van voorstellingen en concerten. De subsidie heeft als doel om landelijk de presentatie en het publieksbereik van een gevarieerd kwaliteitsaanbod te versterken.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een rechtspersoon zonder winstoogmerk, die een festival organiseert dat voor een substantieel deel professionele podiumkunsten brengt, kan een subsidie aanvragen.

NB De organisatie moet primair gericht zijn op het realiseren van een festival. Podia, gemeentelijke of provinciale diensten of organisaties met andere doelstellingen kunnen geen aanvraag indienen. Het festival moet al minimaal één editie achter de rug hebben.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:
  • kwaliteit van het programmeringsprofiel
  • positionering in de omgeving
  • ondernemerschap
  • bijdrage aan pluriformiteit
  • bijdrage aan geografische spreiding

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen worden eens per twee jaar behandeld in één gezamenlijke ronde. Voor de edities 2019 en 2020 is de uiterste indiendatum 12 september 2018.

Beschikbare bedragen

Voor de subsidie programmering festival is 2 miljoen beschikbaar. Voor informatie over de manier waarop de hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald verwijzen wij u naar de ‘toelichting berekening hoogte subsidiebedrag’ onderaan deze pagina.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in de deelregeling programmeringssubsidies, § 4, op overheid.nl >
De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Clare Tolsma
Clare Tolsma
Corry Toet
Corry Toet
producties
Foto: Emil de Jong
Foto: Emil de Jong
Foto: Xanne Wijkamp
Foto: Xanne Wijkamp

Explore the North


Explore the North

De Betovering 2018


De Betovering

India Dans Festival


Den Haag Dans Festivals

Foto: Jeroen C. Van Zijp
Foto: Jeroen C. Van Zijp

Grachtenfestival 2018


Grachtenfestival

Delft Chamber Music Festival 2018


Delft Chamber Music Festival

Peter de Grote Festival 2018


Peter de Grote Festival

Wonderfeel 2018


Wonderfeel

Orgelfestival Haarlem


Internationaal Orgelfestival Haarlem

Foto: Saris & den Engelsman
Foto: Saris & den Engelsman

Oranjewoud festival


Oranjewoud Festival

Terug naar het begin


Terug naar het begin