organisatie


Viktorien van Hulst is directeur-bestuurder van het Fonds Podiumkunsten. Op het werk van het Fonds wordt toegezien door een Raad van Toezicht. Per 1 januari 2021 werken er bij het Fonds 60 medewerkers.

Het Fonds Podiumkunsten werkt met een grote pool van adviseurs die in commissies met wisselende samenstelling advies uitbrengen over subsidieaanvragen. Hun deskundigheid wordt daarnaast ook ingezet voor voorstellingsbezoek en beleidsontwikkeling.

Eind 2020 waren er 156 adviseurs en voorzitters verbonden aan het Fonds. Bij het samenstellen van commissies wordt er naast een goede mix van expertises op toegezien dat er sprake is van een goede man-vrouw-verhouding en dat er voldoende expertise op het vlak van culturele diversiteit is vertegenwoordigd. De leden van de externe selectiecommissie adviseren de Raad van Bestuur bij de benoeming van adviseurs.