nieuws - 05 nov '19

Webportal meerjarige regelingen 2021-2024

Het Fonds Podiumkunsten presenteert zijn meerjarige subsidieregelingen voor 2021-2024.

nieuws - 04 nov '19

Nieuwe Code Diversiteit & Inclusie

De Code Diversiteit & Inclusie biedt de culturele en creatieve sector handvatten om inclusie structureel te bevorderen. Brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector stelden gezamenlijk de code op die ze op vrijdag 1 november overhandigden aan minister Van Engelshoven. “Als een sector het goede voorbeeld moet geven is dat de cultuursector: we zijn van en voor iedereen”, aldus de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Met het toepassen van de code zet een culturele of creatieve organisatie een wezenlijke stap om relevant en aantrekkelijk te blijven voor alle groepen in onze snel veranderende samenleving.

Om culturele instellingen te informeren over de nieuwe meerjarige subsidieregeling organiseert het ministerie van OCW drie informatiebijeenkomsten.

Het Fonds Podiumkunsten in Den Haag is hét cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten. Het gaat het Fonds Podiumkunsten daarbij om kwaliteit in de meest ruime zin van het woord. Het Fonds streeft naar een podiumkunstsector die zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt, raakt én midden in de samenleving staat.

Het Fonds Podiumkunsten in Den Haag is hét cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten. Het gaat het Fonds Podiumkunsten daarbij om kwaliteit in de meest ruime zin van het woord. Het Fonds streeft naar een podiumkunstsector die zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt, raakt én midden in de samenleving staat.

nieuws - 06 nov '19

Vacature: Subsidieconsulent

Het Fonds Podiumkunsten in Den Haag is hét cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten. Het gaat het Fonds Podiumkunsten daarbij om kwaliteit in de meest ruime zin van het woord. Het Fonds streeft naar een podiumkunstsector die zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt, raakt én midden in de samenleving staat.

Een van de gehonoreerden Mezz Concerts & Dance | Foto: Jimke Joling
Een van de gehonoreerden Mezz Concerts & Dance | Foto: Jimke Joling
fondsagenda

18

nov
Bijeenkomsten over fair pay in de podiumkunsten - Op verschillende locaties
› meer informatie

25

nov
Bijeenkomsten over fair pay in de podiumkunsten - Op verschillende locaties
› meer informatie

25

nov
Informatiebijeenkomst OCW - Zwolle, Theater Odeon
› meer informatie

26

nov
Informatiebijeenkomst OCW - Utrecht, Louis Hartlooper Complex
› meer informatie

27

nov
Deelsessie Fonds Podiumkunsten op No Man's Land 2019 - Utrecht
› meer informatie

27

nov
Informatiebijeenkomst OCW - Eindhoven, De Kazerne
› meer informatie

02

dec
Bijeenkomsten over fair pay in de podiumkunsten - Op verschillende locaties
› meer informatie

16

dec
Bijeenkomsten over fair pay in de podiumkunsten - Op verschillende locaties
› meer informatie