NL / EN

SUBSIDIE PROGRAMMERING PODIUM POPMUZIEK (KERNPODIUM)

Subsidies voor het programmeren van concerten van Nederlandse bands in gespecialiseerde zalen hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland.

UITERSTE INDIENDATUM

19
sep '18
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

WIE KOMT VOOR DEZE SUBSIDIE IN AANMERKING?

Een rechtspersoon zonder winstoogmerk (een stichting of vereniging) die zowel artistiek als financieel verantwoordelijk is voor de programmering van een zaal met een capaciteit van minimaal 200 bezoekers, kan een verzoek tot aanwijzing doen.

BEOORDELINGSCRITERIA

Een instelling die professioneel werkt en die beschikt over een vaste zaal met voldoende faciliteiten kan een aanwijzing tot Kernpodium krijgen. In de zaal moet een breed programma van voornamelijk popmuziek te horen zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar het publieksbereik, de gehanteerde entreeprijzen en de uitbetaalde gages. Instellingen worden ingedeeld als Kernpodium A, B, of C. Voor gedetailleerde voorwaarden zie artikel 6.3, 6.5 en 6.7 van de programmeringsregeling Fonds Podiumkunsten en § 2E van de toelichting.

In 2017 zijn 47 Nederlandse poppodia aangemerkt als Kernpodium (zie pdf hieronder). Bekijk om een beeld te vormen de toekenningen aan Kernpodia in 2016 (zie pdf hieronder).

HOE EN WANNEER VRAAGT U DEZE SUBSIDIE AAN?

Een verzoek tot aanwijzing als Kernpodium kan eenmaal per jaar worden ingediend. Een aanwijzing is voor onbepaalde tijd geldig. Voor podia die per 1 januari 2018 aangewezen willen worden als Kernpodium is de indiendatum 20 september 2017.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

De door het Fonds Podiumkunsten aangewezen Kernpodia kunnen maandelijks subsidie aanvragen. Aanvragen dienen uiterlijk binnen te zijn op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

BESCHIKBARE BEDRAGEN

Voor de subsidie programmering regulier poppodium is in 2018 € 700.000 beschikbaar. De subsidie per concert bedraagt hoogstens € 1.000.

REGELING

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in de programmeringsregeling, §1, 6 en 9 en in de toelichting § 1, 2E en 3 t/m 5 op overheid.nl >
De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.

kernpodia 2017

richtlijnen

toelichting

programmeringsregeling

geldende bedragen kernpodia

toekenningen kernpodia 2016

 • personalia/i_835/mmimg4094.jpg

  Micha Monnereau

 • personalia/i_117/kfimg4769.jpg

  Kirsten Faber

 • personalia/i_107/rdgimg44821.jpg

  Richard Groot

 • personalia/i_956/fvimg46991.jpg

  Floris Vermeulen