reguliere programmering in theater- en concertzalen (SRP)

Subsidies voor het programmeren van voorstellingen en concerten hebben als doel een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van podiumkunsten in Nederland te bevorderen.


Uiterste indiendata

Deze subsidie is op dit moment niet aan te vragen. De Podiumregeling vervangt per 1 januari 2023 de meeste programmeringsregelingen bij het Fonds Podiumkunsten. Kijk hier voor meer informatie.

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een rechtspersoon die de programmering verzorgt van een of meer concert- of theaterzalen kan subsidie aanvragen. Tenminste een van deze zalen moet een bezoekerscapaciteit van meer dan 200 hebben. In het kalenderjaar vóór het seizoen waarvoor hij subsidie aanvraagt, moeten in deze zalen minstens honderd voorstellingen te zien zijn geweest. Daarnaast moet ten minste 20 procent van het totale aanbod in het vorige kalenderjaar aanbod betreffen dat dankzij een subsidie van de overheid tot stand is gekomen of moet ten minste 20 procent van het totale aanbod in het vorige kalenderjaar internationaal aanbod betreffen.

Als een aanvrager zowel concertzalen (waaronder ook popzalen) exploiteert als theaterzalen, mag daarvoor apart worden aangevraagd. Een aanvrager kan dus maximaal twee aanvragen indienen: één aanvraag voor de theaterzaal of –zalen en één aanvraag voor de concertzaal of -zalen.

Beoordelingscriteria

De aanvragen worden getoetst aan de volgende criteria:

  • artistieke positie van de aanvrager
  • publieksfunctie van de aanvrager
  • inbedding in de omgeving

Aanvullend wordt binnen drie groepen (concertzalen, grote theaterzalen en kleine theaterzalen) gekeken naar de bijdrage die een aanvrager met zijn programmering levert aan de pluriformiteit en de geografische spreiding.

Berekening hoogte subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt per podium vastgesteld op basis van het aantal professionele uitvoeringen die in voorafgaande jaar zijn gerealiseerd.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen worden eens per twee jaar behandeld in één gezamenlijke ronde. De aanvraag moet betrekking hebben op twee kalenderjaren, in dit geval 2020-2021. De indiendatum staat bovenaan op deze pagina.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

Beschikbare bedragen

Voor de subsidie reguliere programmering in theater- en concertzalen is voor alle disciplines tezamen € 3.150.000 beschikbaar.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in de programmeringsregeling, § 1 en 2, op overheid.nl >
De toelichting op de regeling en richtlijnen staan hieronder.

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Secretaris podia en festivals
070-7072739
@ j.sprengers@fondspodiumkunsten.nl
Ronald Romijn
Ronald Romijn
Bureaumedewerker
070-7072751
@ r.romijn@fondspodiumkunsten.nl
Micha Monnereau
Micha Monnereau
Bureaumedewerker
070-7072720
@ m.monnereau@fondspodiumkunsten.nl
Foto: Sytske Frederika van Koeveringe
Foto: Sytske Frederika van Koeveringe

Naar Ikea


Frascati

Simmerdeis


Schouwburg De Lawei

Xenitia


Intro/In Situ

De fantastische meneer Vos | Foto: Anna van Kooij
De fantastische meneer Vos | Foto: Anna van Kooij
 Enfant - Musée de la danse/Boris Charmatz Foto: Christophe Raynaud de Lage
Enfant - Musée de la danse/Boris Charmatz Foto: Christophe Raynaud de Lage
Une flûte enchantée - Théâtre des bouffes du nord/Peter Brook
Une flûte enchantée - Théâtre des bouffes du nord/Peter Brook
Preparatio Mortis - Troubleyn/Jan Fabre foto: Wonge Bergmann
Preparatio Mortis - Troubleyn/Jan Fabre foto: Wonge Bergmann
Foto: Rosa Frank
Foto: Rosa Frank
Foto: Jan Egil Kirkebá¸
Foto: Jan Egil Kirkebá¸

Trust


De Oosterpoort & de Stadsschouwburg en Anoukvandijk dc (a3ana)

Foto: Robert Benschop
Foto: Robert Benschop

The Open Road


De Diamantfabriek

Foto: Robert Benschop
Foto: Robert Benschop