subsidiekader ensemblemiddelen 2018-2020

Subsidie aan podia en ensembles voor het programmeren van concerten met grootschalig repertoire om bij te dragen aan een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland en het verbeteren van de balans tussen uitgaven en inkomsten voor ensembles zodat musici een redelijke beloning kunnen ontvangen.

UITERSTE INDIENDATA

Deze regeling is permanent aan te vragen, zolang er voldoende budget beschikbaar is.
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

In het kader van deze regeling kan subsidie worden verstrekt aan ensembles die door het Fonds Podiumkunsten meerjarig worden gesubsidieerd en podia die regelmatig concerten programmeren van middelgrote ensembles.

Voorwaarden

Een concert komt in aanmerking voor subsidie als:
  • er 11 of meer musici deelnemen;
  • het een programma betreft dat meerdere malen wordt uitgevoerd;
  • het openbaar toegankelijk is;
  • er sprake is van separate betaalde entree.

Een publiekscampagne komt in aanmerking voor subsidie als:
  • sprake is van een concertreeks bij meerdere deelnemende podia waarbinnen sprake is van minimaal zes concerten;
  • er 11 of meer musici deelnemen aan de betreffende concerten;
  • de concerten openbaar toegankelijk zijn;
  • aannemelijk is dat de publiekscampagne bijdraagt aan een blijvende vorm van publieksuitbreiding voor grootbezet repertoire bij de betrokken zaal.

In bijzondere gevallen kan ook subsidie worden toegekend voor een publiekscampagne als de aanvraag aansluit bij de doelstelling van de regeling en het beschikbare budget het toelaat.
De aanvraag moet ondersteund worden door het ensemble waar deze betrekking op heeft.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

De subsidie aan ensembles wordt eenmaal per jaar verdeeld op basis van een opgave van de ensembles. De deelnemende podia kunnen op elk moment een aanvraag doen.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. U kunt hier inloggen bij Mijn Fonds .

Beschikbare bedragen

Voor deze regeling is in totaal € 1.200.000 beschikbaar voor de periode 2017-2020.

contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Floris Vermeulen
Floris Vermeulen
Bas de Kort
Bas de Kort
Marian Bronsveld
Marian Bronsveld