SUBSIDIEKADER ENSEMBLEMIDDELEN 2018-2020

Subsidie aan podia en ensembles voor het programmeren van concerten met grootschalig repertoire om bij te dragen aan een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland en het verbeteren van de balans tussen uitgaven en inkomsten voor ensembles zodat musici een redelijke beloning kunnen ontvangen.

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

In het kader van deze regeling kan subsidie worden verstrekt aan een beperkte groep podia die regelmatig concerten programmeren van middelgrote ensembles en aan ensembles die door het Fonds Podiumkunsten worden gesubsidieerd.

Voorwaarden

Een concert komt in aanmerking voor subsidie als:
 • er 11 of meer musici deelnemen;
 • het een programma betreft dat meerdere malen wordt uitgevoerd;
 • het openbaar toegankelijk is;
 • er sprake is van separate betaalde entree;
 • aannemelijk is dat de rekenuitkoop kan worden gerealiseerd binnen de gehanteerde toegangsprijzen;
 • het honorarium dat aan de musici wordt betaald aansluit op de in het kader van dit traject door het ensemble in overleg met de musici geformuleerde ambitie;
 • als minimaal een bepaalde garantie of uitkoopsom is overeengekomen.
Een publiekscampagne komt in aanmerking voor subsidie als:
 • sprake is van een concertreeks bij meerdere deelnemende podia waarbinnen sprake is van minimaal zes concerten;
 • er 11 of meer musici deelnemen aan de betreffende concerten;
 • de concerten openbaar toegankelijk zijn;
 • aannemelijk is dat de publiekscampagne bijdraagt aan een blijvende vorm van publieksuitbreiding voor grootbezet repertoire bij de betrokken zaal.

In bijzondere gevallen kan ook subsidie worden toegekend voor een publiekscampagne als de aanvraag aansluit bij de doelstelling van de regeling en het beschikbare budget het toelaat.
De aanvraag moet ondersteund worden door het ensemble waar deze betrekking op heeft.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Subsidie wordt na afloop van het betreffende concert verstrekt op basis van een aanvraag van een deelnemend podium of ensemble. Aanvragen moeten zijn ontvangen op de laatste dag van de kalendermaand volgend op het kwartaal waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. U kunt hier inloggen bij Mijn Fonds .

Beschikbare bedragen

Voor deze regeling is in totaal € 600.000 beschikbaar

contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Floris Vermeulen
Floris Vermeulen
Bas de Kort
Bas de Kort
Lieke van Hoogenhuyze
Lieke van Hoogenhuyze
Marian Bronsveld
Marian Bronsveld