Ontwikkelingen rondom de programmeringssubsidies voor podia


30 maart 2021

Het Fonds ondersteunt momenteel 320 podia verspreid over het land. Hiermee stellen we podia in staat om inhoudelijke keuzes te maken, kwalitatief hoogwaardig aanbod te programmeren en publiek te bereiken.


Programmeringssubsidies zijn voor podia, zeker nu, een belangrijke steun in de rug. Het Fonds vindt een goede landelijke spreiding van programmeringssubsidies van groot belang. Vanwege de onzekerheid rondom de coronamaatregelen hebben we een aantal subsidieregelingen voor podia aangepast.

Automatische verlenging Podiumstartregeling en Subsidie reguliere programmering theater- en concertzalen (SRP)
Sinds 1 september 2020 biedt de Podiumstartregeling als tijdelijke covid-19-maatregel extra steun aan podia. Met ruimere voorwaarden stelt de regeling podia in staat de programmering voort te zetten, ondanks beperkte publieksinkomsten. Het zorgt er bovendien voor dat er ondanks de coronabeperkingen passende gages of uitkoopsommen betaald kunnen worden. De verwachting is dat coronabeperkingen ook komend seizoen van invloed zullen zijn. Daarom is besloten de Podiumstartregeling met één jaar te verlengen, tot en met 31 augustus 2022. Podia die gebruik maken van deze regeling hoeven hiervoor geen nieuwe subsidieaanvraag te doen.

Ook toegekende subsidies in het kader van de subsidie reguliere programmering (SRP) worden met één jaar verlengd, tot en met 31 december 2022. Dit besluit is genomen om podia in deze onzekere tijd niet te belasten met een aanvraagprocedure.

Aanvraagmogelijkheden in 2021: betere spreiding en aandacht voor lokale makers
Het Fonds wil voorkomen dat podia zónder een programmeringssubsidie geen mogelijkheid hebben om in te stromen. Die mogelijkheden zijn er wel degelijk, namelijk:
Dit najaar wordt een reguliere aanvraagronde opengesteld voor de subsidie kleinschalige en incidentele programmering (SKIP) categorie 1. De ‘SKIP 1’ is bedoeld voor kleinschalige podia die minimaal 6 voorstellingen per jaar programmeren;
We komen voor het jaar 2022 met een eenmalige extra subsidieregeling om de spreiding van programmeringssubsidies te verbeteren. Wij constateren dat we in de provincies Drenthe, Zeeland en Flevoland een beperkt aantal podia ondersteunen. In opmaat naar de herziening van de programmeringsregelingen, willen we nu alvast podia in deze provincies de mogelijkheid geven hun programmering te versterken;
De tijdelijke regeling 2P covid-19 is gericht op samenwerkingen van podia en festivals met lokale makers. Deze regeling is aan te vragen door alle podia en festivals in Nederland. Aanvragen kan doorlopend tot en met 30 juni 2021. Meer informatie leest u hier.

Opmaat naar een nieuwe programmeringsregeling
We begonnen de beleidsperiode 2021-2024 met het voornemen de programmeringsregelingen te herzien. We hadden gehoopt rond deze tijd een nieuwe regeling te presenteren. De coronacrisis heeft dit vertraagd. Dit jaar werken we hier verder aan met als doel vanaf 2023 een nieuwe regeling in werking te laten treden. Voorop staat dat het eenvoudiger moet, dat de regeling goed aansluit bij de huidige praktijk en dat programmeringssubsidies goed gespreid zijn over het land.
Foto: Ruben Bleichrodt
Foto: Ruben Bleichrodt

In november en december 2021 organiseerde het Fonds vijf focusgroepen met vertegenwoordigers van podia. Per landsdeel - noord, oost, midden, west en zuid - vond een bijeenkomst plaats waarin diverse soorten podia waren vertegenwoordigd: van grote schouwburgen tot vlakkevloerpodia en popzalen.

Sharon Gesthuizen en Santhuruu Nadesapillai
Sharon Gesthuizen en Santhuruu Nadesapillai
Audio Obscura
Audio Obscura
Gavin-Viano Fabri
Gavin-Viano Fabri
Foto: Sanja Marusic
Foto: Sanja Marusic
misiconi dance company
misiconi dance company
Vertegenwoordigers van de zes rijkscultuurfondsen en het PBCCG tijdens de online kick-off.
Vertegenwoordigers van de zes rijkscultuurfondsen en het PBCCG tijdens de online kick-off.
Een van de gehonoreerden binnen Upstream: Music: GGGOLDDD
Een van de gehonoreerden binnen Upstream: Music: GGGOLDDD
Een van de gehonoreerden in 2020: Celine Cairo
Een van de gehonoreerden in 2020: Celine Cairo
nieuws 16 dec '21

Evaluatie Upstream: Music

Foto: Mechteld Jansen
Foto: Mechteld Jansen
Noha Saré | Foto: Kick van Doorn
Noha Saré | Foto: Kick van Doorn
Een van de gehonoreerde projecten: Vrienden van Matteüs
Een van de gehonoreerde projecten: Vrienden van Matteüs
nieuws 05 nov '21

Updates COVID-19

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen en Fondsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Een van de gehonoreerden: Dutch Golden Collection Foundation
Een van de gehonoreerden: Dutch Golden Collection Foundation
Limburg Festival | Foto: Moon Saris
Limburg Festival | Foto: Moon Saris
Een van de gehonoreerde nieuwe makers: Michaël Bloos - Nieuwe Helden |  Foto: JW Kaldenbach
Een van de gehonoreerde nieuwe makers: Michaël Bloos - Nieuwe Helden | Foto: JW Kaldenbach
Een van de gehonoreerden Oranjewoud Festival | Foto: Lucas Kemper
Een van de gehonoreerden Oranjewoud Festival | Foto: Lucas Kemper
Een van de gehonoreerden Ragazze Quartet | Foto: Nichon Glerum
Een van de gehonoreerden Ragazze Quartet | Foto: Nichon Glerum
De gehonoreerden, met de klok mee: Anoek Nuyens, Strijbos & van Rijswijk, Naomi Velissariou, Slagwerk Den Haag, Katja Heitmann, Tin Men & The Telephone, Arno Schuitemaker,  Ensemble Klang
De gehonoreerden, met de klok mee: Anoek Nuyens, Strijbos & van Rijswijk, Naomi Velissariou, Slagwerk Den Haag, Katja Heitmann, Tin Men & The Telephone, Arno Schuitemaker, Ensemble Klang
Een van de gehonoreerde projecten Amenti MoveMeant | Foto: Mark Engelen
Een van de gehonoreerde projecten Amenti MoveMeant | Foto: Mark Engelen
Een van de gehonoreerden: Daniel Opoku-Amo
Een van de gehonoreerden: Daniel Opoku-Amo
meer