2P Covid-19: een podium voor lokale makers

Met de tijdelijke regeling 2P Covid-19: een podium voor lokale makers wil het Fonds meer ruimte bieden aan samenwerkingen van podia en festivals met lokale makers. Met deze regeling beoogt het Fonds mogelijkheden te creëren voor het realiseren en presenteren van kleinschalig aanbod met lokale makers die van belang is nu de speelmogelijkheden beperkt zijn vanwege de COVID-19-maatregelen.

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.


Wie kan aanvragen?

Een aanvraag kan worden gedaan door een podium of festival dat een samenwerking met een lokale maker aan wil gaan. Zowel het podium of festival als de lokale maker hoeven niet al eerder door het Fonds gesubsidieerd te zijn.
De aanvrager is een rechtspersoon die artistiek en financieel eindverantwoordelijk is voor de programmering van een of meer theater- of concertzalen of een festival.

Waarvoor kan worden aangevraagd?

De subsidie is bedoeld voor samenwerkingen tussen podia en festivals en lokale makers. Het kan hierbij gaan om zowel bestaande als nieuwe projecten en kan worden gebruikt voor het verlenen van opdrachten aan lokale makers. Het moet gaan om kleinschalig aanbod dat binnen de geldende coronamaatregelen wordt gemaakt en gepresenteerd.
De subsidie kan worden ingezet voor de dekking van voorbereidings- en uitvoeringskosten alsmede voor kosten voor marketing en publiekwerving. Het gaat hierbij om activiteiten die starten in 2021.

Beoordeling

Alle aanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:
Een duidelijke motivatie waarom de partners met elkaar willen samenwerken.
Een toelichting op de activiteiten die de partners gaan uitvoeren.
Een onderbouwing van de wijze waarop de activiteiten een positieve bijdrage leveren aan de lokale makerspraktijk, het publieksbereik en/of de publiekservaring.
Een toelichting op de presentatie van de activiteiten, rekening houdend met de Covid-19 maatregelen.

Hoe kan worden aangevraagd?

Er kan tot uiterlijk 30 juni 2021 doorlopend worden aangevraagd. Aanvragen moeten worden ingediend via het online aanvraagformulier. Om subsidie aan te vragen, heeft u een inlogcode en wachtwoord nodig. Heeft u dat al, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen inlogcode en wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Het verwerken van een inlogcode neemt een werkdag in beslag.

Verantwoorden

Ter verantwoording van de subsidie stuurt u ons binnen drie maanden na afloop van het project een beknopt inhoudelijk verslag van maximaal 1 A4 met een reflectie op de samenwerking, de uitvoering van de activiteit en het resultaat van de inspanning in relatie tot de beoogde effecten.

Beschikbaar budget en hoogte bijdrage

Er is voor 2021 een budget van 750.000 euro beschikbaar. De hoogte van de bijdrage is circa 15.000 – 35.000 euro.

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfelt of u in aanmerking komt voor deze regeling: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Secretaris podia en festivals
070-7072739
@ j.sprengers@fondspodiumkunsten.nl
Jochem van Oortmerssen
Jochem van Oortmerssen
Subsidiecoördinatie
070-7072728
@ j.oortmerssen@fondspodiumkunsten.nl
Treedom for All | Foto: © Bart de Gouw
Treedom for All | Foto: © Bart de Gouw

Jazz on the Sofa


Lotz of Music

Foto: Behind the Still Photography
Foto: Behind the Still Photography
Foto: HEAZ
Foto: HEAZ

THE NEST


Live@BIRD

Boven: Teun Creemers. Onder: Richie Reichgelt
Boven: Teun Creemers. Onder: Richie Reichgelt