NL / EN

SUBSIDIE PROGRAMMERING FESTIVAL

Een programmeringssubsidie festival is een bijdrage voor de programmering van een kwalitatief hoogwaardig aanbod van voorstellingen en concerten. De subsidie heeft als doel om landelijk de presentatie en het publieksbereik van een gevarieerd kwaliteitsaanbod te versterken.

UITERSTE INDIENDATUM

12
sep '18
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

WIE KOMT VOOR DEZE SUBSIDIE IN AANMERKING?

Een rechtspersoon zonder winstoogmerk, die een festival organiseert dat voor een substantieel deel professionele podiumkunsten brengt, kan een subsidie aanvragen.

NB De organisatie moet primair gericht zijn op het realiseren van een festival. Podia, gemeentelijke of provinciale diensten of organisaties met andere doelstellingen kunnen geen aanvraag indienen. Het festival moet al minimaal één editie achter de rug hebben.

BEOORDELINGSCRITERIA

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • kwaliteit van het programmeringsprofiel
  • positionering in de omgeving
  • ondernemerschap
  • bijdrage aan pluriformiteit
  • bijdrage aan geografische spreiding

HOE EN WANNEER VRAAGT U DEZE SUBSIDIE AAN?

Aanvragen worden eens per twee jaar behandeld in één gezamenlijke ronde. Voor de edities 2019 en 2020 is de uiterste indiendatum 12 september 2018.

BESCHIKBARE BEDRAGEN

Voor de subsidie programmering festival is 2 miljoen beschikbaar. Voor informatie over de manier waarop de hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald verwijzen wij u naar de ‘toelichting berekening hoogte subsidiebedrag’ onderaan deze pagina.

REGELING

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in de deelregeling programmeringssubsidies, § 4, op overheid.nl >
De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.

richtlijnen subsidie programmering festival

toelichting subsidie programmering festival

voorbeeld beknopt inhoudelijk verslag

toelichting berekening hoogte subsidiebedrag

CONTACT

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).

recente producties
produktie/i_1581/delftchamber.jpg

Delft Chamber Music Festival 2018


Delft Chamber Music Festival

produktie/i_1586/terugnaarhetbeginfestival.jpg

Terug naar het begin


Terug naar het begin

produktie/i_1559/2059746015184713881734256097190459336522.jpg

Moving Futures Festival 2018


Dansmakers Amsterdam

produktie/i_1532/playdebetovering.jpg

De Betovering 2017


De Betovering

produktie/i_1495/20170314lrschiermonnikoogjurihienschimg7.jpeg

Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog 2017


Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog

produktie/i_1515/grachtenfestivalopening2016945x630.jpg

Grachtenfestival 2017


Grachtenfestival

produktie/i_1491/delftchamber.png

Delft Chamber Music Festival 2017


Delft Chamber Music Festival

produktie/i_1477/orchestrepolyrythmonocreditslowres.jpg

Amsterdam Roots Festival


Amsterdam Roots Festival

produktie/i_1494/stiltefestival.jpeg

4e Internationaal Stiltefestival


Dansgezelschap De Stilte

produktie/i_1480/poparts.jpg

Pop Arts Festival 2017


Pop Arts Festival

produktie/i_1449/newtrombonecollective.jpg

Slide Factory


Slide Factory