NL / EN

SUBSIDIE NIEUWE MAKERS

Subsidie voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals.

UITERSTE INDIENDATUM

29
aug '18
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

WIE KOMT VOOR DEZE SUBSIDIE IN AANMERKING?

Producerende instellingen, podia en festivals (ook reeds gesubsidieerde) kunnen een aanvraag doen voor een maker of collectief van makers die niet langer dan 3 jaar actief zijn. Samenwerkingen zijn mogelijk (bijvoorbeeld tussen gezelschap en podium of tussen binnenlandse partij en buitenlandse partij). De maker is eindverantwoordelijk voor de voorstelling en er moeten meerdere producties tot stand komen. Instellingen die reeds een subsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen, komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

BEOORDELINGSCRITERIA

 • motivering van de beoogde samenwerking tussen de aanvrager en de maker(s)
 • ondernemerschap
 • verwachte bijdrage aan de ontwikkeling van de maker(s)
 • bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland

HOE EN WANNEER VRAAGT U DEZE SUBSIDIE AAN?

Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. De indiendata staan bovenaan deze pagina. U mag per ronde maximaal drie aanvragen per organisatie indienen.

De procedure bestaat uit twee fases. Voor de eerste fase dient u een beknopt plan in, waarna u wordt uitgenodigd voor een gesprek met de adviescommissie. Op basis van het gesprek en het plan adviseert de commissie welke aanvragers worden uitgenodigd om hun plan verder uit te werken voor de tweede fase. De andere aanvragers ontvangen na de eerste fase een afwijzing, vergezeld van het onderbouwde commissieadvies.

Heeft u niet eerder subsidie bij het Fonds Podiumkunsten aangevraagd? Dan adviseren wij u contact op te nemen met het Fonds om in overleg te bekijken of u een subsidieaanvraag kunt doen.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

DATA EERSTE RONDE 2018

Binnen twee weken na de deadline ontvangt u een uitnodigingsbrief voor het gesprek met de commissie, tenzij uw aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet. De gesprekken met de commissie in de eerste fase worden waarschijnlijk in de periode van 5 februari tot en met 16 februari 2018 gevoerd.

Wij verzoeken u alvast rekening te houden met de data waarop deze gesprekken zullen plaatsvinden. Het is helaas niet mogelijk om op een ander dan de toegewezen datum met tijdstip, het gesprek met de commissie te voeren.

De uitkomsten van de eerste fase worden uiterlijk op 6 maart 2018 verzonden. Als uw aanvraag wordt doorgelaten naar fase twee, ontvangt u een verzoek om uw plan verder uit te werken. Hiervoor heeft u drie weken de tijd: de deadline voor de uitgewerkte plannen is 28 maart 2018. Het besluit over de tweede fase verzenden wij uiterlijk op 8 mei 2018.

BESCHIKBARE BEDRAGEN

Voor de subsidie nieuwe makers is in 2018 voor alle disciplines tezamen per ronde € 750.000 beschikbaar. Het subsidiebedrag is maximaal 80% van de subsidiabele kosten als die niet meer dan € 100.000 zijn en maximaal 50% als die meer zijn dan € 100.000.

REGELING

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in § 3 over de subsidie nieuwe makers van de deelregeling projectsubsidies op wetten.overheid.nl. De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.

richtlijnen subsidie nieuwe makers

toelichting deelregeling projectsubsidies

vragen en antwoorden subsidie nieuwe makers

voorbeeld beknopt inhoudelijk verslag

CONTACT

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).

 • personalia/i_957/blssimg3867.jpg

  Brian Lo Sin Sjoe

 • personalia/i_301/rzimg4139.jpg

  Robin Zijlstra

 • personalia/i_956/fvimg46991.jpg

  Floris Vermeulen

 • personalia/i_109/mwimg4120.jpg

  Marianne Wijnja

recente producties
produktie/i_1545/image002.jpg

Yannick Hiwat Festival


Yannick Hiwat en Concert- en Congresgebouw De Doelen in Concert- en Congresgebouw De Doelen

produktie/i_1523/shailesh.png

Aghori


Korzo en Shailesh Bahoran

produktie/i_1504/jurrerompamg41391.jpg

Hoofdrol


De Veenfabriek en mc KASSETT

produktie/i_1482/pandorasdropboxkatjaheitmannchannekewetz.jpeg

Pandora's DropBox


DansBrabant en Katja Heitmann

produktie/i_1471/melih5200.jpeg

5200 woorden


Zinaplatform en Melih Gencboyaci

produktie/i_1472/posterthuisontheemd.jpeg

Thuis, Ontheemd


Laaktheater en Rajae El Mouhandiz

produktie/i_1416/yannick.jpg

Concerten nieuwe maker Yannick Hiwat bij de Doelen


Yannick Hiwat en Concert- en Congresgebouw De Doelen

produktie/i_1421/rrreuring2016.jpg

Nieuwe Makers Festival RRReuring


Podium Mozaïek en Theater RAST

produktie/i_1381/windstillevencollectiefwalden.jpg

Windstilleven


Collectief Walden en Oerol Festival

produktie/i_1335/pssst500x375.jpg

PSSST


Stichting SoAP