NL / EN

SUBSIDIE INTERNATIONALE UITWISSELINGSPROJECTEN

Deze subsidie is voor projecten die bijdragen aan de internationalisering van de podiumkunsten in Nederland door het bewerkstelligen van kennisopbouw, -overdracht of -uitwisseling.

UITERSTE INDIENDATA

11
jul '18
26
sep '18
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

WIE KOMT VOOR DEZE SUBSIDIE IN AANMERKING?

Zowel producerende instellingen ((muziek)theatergroep, ensemble of dansgroep) als festivals en podia kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie uitwisselingsprojecten. De aanvrager moet een in Nederland gevestigde rechtspersoon zijn.

BEOORDELINGSCRITERIA

Alle aanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:

 • artistieke kwaliteit
 • ondernemerschap
 • bijdrage aan het internationaal cultuurbeleid
 • relevantie voor de podiumkunstpraktijk in Nederland

WAT IS DE HOOGTE VAN HET SUBSIDIEBEDRAG?

Het Fonds Podiumkunsten gaat ervan uit dat er ook andere inkomstenbronnen zijn en financiert slechts een deel van het tekort op de projectbegroting. Dat wil zeggen dat het Fonds een bijdrage levert in het tekort.

HOE EN WANNEER VRAAGT U DEZE SUBSIDIE AAN?

Aanvragen voor subsidie uitwisselingsprojecten worden vier keer per jaar behandeld. De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt, mag niet eerder aanvangen dan vier maanden na de uiterste indiendatum.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

BESCHIKBARE BEDRAGEN

Voor internationalisering is in 2018 per ronde € 240.000 beschikbaar. Hieronder vallen 3 subsidies: internationale uitwisselingsprojecten, buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland en grant for Dutch presentations abroad.

REGELING

De officiële regeling kunt u bekijken op wetten.nl Het gaat om § 4 van de deelregeling internationaliseringssubsidies. De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.

CONTACT

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).

richtlijnen

toelichting internationaliseringssubsidies (kijk onder 2c voor de uitwisselingsprojecten)

voorbeeld beknopt inhoudelijk verslag

 • personalia/i_1141/dkimg5221.jpg

  Dana Kibbelaar

 • personalia/i_834/jsimg4722.jpg

  Jan Sprengers

 • personalia/i_108/mbimg5315.jpg

  Marian Bronsveld

 • personalia/i_737/aoimg3844.jpg

  Annelies Oosterloo

recente producties
produktie/i_1506/150psalmslogo2.jpg

150 Psalms


Nederlands Kamerkoor

Ballroom Dreams


Internationale Koorbiënnale Haarlem en Concert- en Congresgebouw De Doelen

produktie/i_1204/mavusostork.jpg

Red Earth Revisited


Speeltheater Holland

produktie/i_1196/8675a.jpg

Theatre Café Festival


De Toneelmakerij

produktie/i_1116/NightsofZiryab.jpg

Nights of Ziryab


Amsterdams Andalusisch Orkest en Mohamed Ahaddaf

produktie/i_986/IMG_2805_1.jpg

Vangst/Rhwydo in Wales


Stichting Immens/Roos van Geffen