internationale uitwisselingsprojecten

Deze subsidie is voor projecten die bijdragen aan de internationalisering van de podiumkunsten in Nederland door het bewerkstelligen van kennisopbouw, -overdracht of -uitwisseling.

13 januari is de laatste deadline van dit jaar. Deze regeling wordt vervangen door de nieuwe regeling bijzondere internationale projecten.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is op dit moment niet aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Zowel producerende instellingen ((muziek)theatergroep, ensemble of dansgroep) als festivals en podia kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie uitwisselingsprojecten. De aanvrager moet een in Nederland gevestigde rechtspersoon zijn.

Beoordelingscriteria

Alle aanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:
  • artistieke kwaliteit
  • ondernemerschap
  • bijdrage aan het internationaal cultuurbeleid
  • relevantie voor de podiumkunstpraktijk in Nederland

Wat is de hoogte van het subsidiebedrag?

Het Fonds Podiumkunsten gaat ervan uit dat er ook andere inkomstenbronnen zijn en financiert slechts een deel van het tekort op de projectbegroting. Dat wil zeggen dat het Fonds een bijdrage levert in het tekort.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen voor subsidie uitwisselingsprojecten worden vier keer per jaar behandeld. De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt, mag niet eerder aanvangen dan vier maanden na de uiterste indiendatum.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

Beschikbare bedragen

Voor internationalisering is in 2020 per ronde € 162.500 beschikbaar. Hieronder vallen 2 subsidies: internationale uitwisselingsprojecten en buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland.

Regeling

De officiële regeling kunt u bekijken op wetten.nl Het gaat om § 4 van de deelregeling internationaliseringssubsidies. De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Marian Bronsveld
Marian Bronsveld
Jochem van Oortmerssen
Jochem van Oortmerssen

150 Psalms


Nederlands Kamerkoor

Ballroom Dreams


Internationale Koorbiënnale Haarlem en Concert- en Congresgebouw De Doelen

Foto: Daphne van de Velde
Foto: Daphne van de Velde

Red Earth Revisited


Speeltheater Holland

Feiert, Facebooked, Folgt!
Feiert, Facebooked, Folgt!

Theatre Café Festival


De Toneelmakerij

Nights of Ziryab


Amsterdams Andalusisch Orkest en Mohamed Ahaddaf

The Bridge - Foto: Tami Toledo Matuoka
The Bridge - Foto: Tami Toledo Matuoka
Foto: Ellen Kooi
Foto: Ellen Kooi

Vangst/Rhwydo in Wales


Stichting Immens/Roos van Geffen

Facebookopera Don Giovanni - Opera2day
Facebookopera Don Giovanni - Opera2day